Gulbenes pilsētas atklātās sacensības vieglatlētikā NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

Popularizēt vieglatlētiku Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotāju vidū.

Sekmēt sacensību dalībnieku meistarības izaugsmi.

Gatavoties Gulbenes novada vasaras sporta spēlēm.

Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiks 2016.gada 29.maijā. Sacensību sākums 9.00.

Norises vieta - Gulbenes sporta centra sporta laukums.

Vadība

Sacensības organizē Gulbenes pilsētas pārvalde un Gulbenes sporta centrs.

Sacensību galvenais tiesnesis Larisa Cīrule.


Pieteikumi, norise, sporta veidi

Pieteikšanās sacensību vietā atbilstoši disciplīnu norises laikiem. Pieteikumā jānorāda – vārds, uzvārds, dzimšanas dati un jābūt parakstam, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību piedalīties sporta spēlēs.

Disciplīnas:

Sievietes (S I) (2001.- 1982.g.dz.)100 m, 300 m, 1500 m, 3000 m skrējiens, tāllēkšana, 3-solis, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, 3 km soļošana.

Sievietes (S II) (1981.dz. un vecākas) - 100 m, 300 m, 1500 m, 3000 m skrējiens, tāllēkšana, 3-solis, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, 3 km soļošana.

Vīrieši ( V I) ( 2001.- 1977.g.dz.)- 100 m, 300 m, 1500 m, 3000 m skrējiens, tāllēkšana, 3-solis, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, 3 km soļošana.

Vīrieši ( V II) ( 1976.dz. un vecāki)- 100 m, 300 m, 1500 m, 3000 m skrējiens, tāllēkšana, 3-solis, lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, 3 km soļošana.

Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāji.

SII un VII grupu dalībnieki drīkst startēt SI / VI grupās

Vērtēšana un apbalvošana

Veterānu II grupa tiks vērtēta pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, atbilstoši vecumam un uzrādītajam rezultātam (kalkulators mājas lapā- www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmalookup06.html)

1.- 3.vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām.


Gulbenes sporta centra sporta pasākumu organizatore: L.Cīrule (tālrunis 26330649)

Sacensību afiša

Pievieno komentāru

Sports