Gulbenes pilsētas atklāto riteņbraukšanas un mini-orientēšanās sacensību NOLIKUMS

Gulbenes pilsētas atklāto riteņbraukšanas un mini-orientēšanās sacensību NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi
Popularizēt riteņbraukšanu un orientēšanos Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotāju vidū.
Sekmēt riteņbraukšanas un orientēšanās meistarības izaugsmi.
Piesaistīt skatītājus sportiskajām aktivitātēm.

Sacensību vieta un laiks
Mini orientēšanās sacensības notiks 2014.gada 31.maijā plkst. 12.00 pie Gulbenes sporta centra.
 Riteņbraukšanas sacensības notiks 2014.gada 31.maijā plkst. 11.00  pie Gulbenes sporta centra.

Vadība
Sacensības organizē Gulbenes pilsētas pārvalde un Gulbenes sporta centrs.
Sacensību galvenais tiesnesis Larisa Cīrule.

Dalībnieki, pieteikumi, norise
Mini- orientēšanās
Pieteikumi orientēšanās jāiesniedz sacensību vietā līdz plkst. 12.00

Dalībnieki
1.grupa     līdz 9 gadiem
2.grupa    10 – 12 gadiem
3.grupa    13 – 15 gadiem

Vērtēs atsevišķi meitenes un zēnus 3 vecuma grupās.

Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident;
Startā vispirms jāiztīra SI kartes atmiņa;
Saņemot karti, izdarot starta atzīmi, brīvi izvēlētā laikā, dalībnieks dodas distancē;
Finišējot, dalībnieks izdara finiša atzīmi un pie finiša tiesneša nolasa rezultātu.
Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāji.

Riteņbraukšana
Pieteikumi riteņbraukšanā jāiesniedz sacensību vietā līdz plkst. 11.00
Dalībnieki
1.grupa    līdz 6 gadiem
2.grupa     7 – 9 gadiem
3.grupa    10 – 12 gadiem
4.grupa     13 – 15 gadiem

Sacensību norise
Riteņbraukšanas sacensībās iekļauti ātruma un veiklības elementi. Ar elementu aprakstu dalībnieki tiks iepazīstināti sacensību vietā.
Vērtēs atsevišķi meitenes un zēnus 4 vecuma grupās. Sacensību organizatori ar velosipēdiem nenodrošina.

Vērtēšana un apbalvošana
Katrā sporta veidā un katrā grupā  tiks apbalvoti trīs labākie zēni un meitenes.

Pievieno komentāru

Sports