Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēļu 2014 NOLIKUMS

Pasākuma mērķis un uzdevumi:

Noskaidrot sportiskāko, daudzpusīgāko un talantīgāko iestāžu un uzņēmumu komandu.

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu.

Pasākuma organizācija un vadība:

Sporta spēles organizē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru un biedrību Gulbenes „K.S.P.” sporta klubs;

Sacensību galvenais tiesnesis Larisa Cīrule (tālr.26330649; e-pasts: sporta.centrs@gulbene.lv);

Sacensību galvenā sekretāre Dace Anča (29295359; e-pasts: dace.anca@gulbene.lv

Pasākuma vieta un laiks:

  1. Sporta spēles notiks 2014.gada 13.septembrī plkst.12.00 Gulbenes sporta centrā (Skolas ielā 12A, Gulbenē).


  2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 11.00-11.45


  3. Pie reģistrācijas tiek izlozēts komandu iedalījums apakšgrupās un starta numurs komandu stafetei;


  4. Sacensību atklāšana plkst.12.00

Sacensību programma:

11.00 – 11.45 Dalībnieku reģistrācija, izloze


11.50Pārstāvju sanāksme


11.55 Sporta spēļu atklāšana


12.00- 15.00 Spēle „Cits volejbols” (komandā 2 kungi un 1 dāma)


12.00- 15.00 „Blīves iz dzīves” (komandā 1 kungs)


12.00- 15.00 „Zini vai mini”(komandā 1dāma)


12.00- 15.00 „Gjensidige nestuves” (komandā 3 dalībnieki)


12.00- 15.00 „Tamborēšana” (komandā 1kungs un 1 dāma)


12.00- 15.00 „Trāpīsi” (komandā 1kungs un 1 dāma)


12.00-15.00 „Nepaklausīgās rokas” (komandā 2 dāmas)


15.00- 15.30 Komandu vadītāju sacensības „Kāršu pūtējs” ( vīrietim vadītājam) , „Vēdekļa pavēlniece”(sievietei vadītājai).


Sacensībās piedalās komandu vadītājs. Vadītājus vīriešus un sievietes vērtēs atsevišķi.


15.30- 16.30 Komandu stafete (komandā 3 kungi un 3 dāmas)


13.00- 14.30 Sacensības bērniem (kopvērtējumā nevērtē)

19.00–02.00 Apbalvošana atpūtas vakarā Gulbenes kultūras centrā. Pasākuma dalībnieki:

Komandā var startēt attiecīgajā iestādē vai uzņēmumā strādājoši algoti štata darbinieki un „otrā puse” (sieva vai vīrs). Skolnieki un studenti sacensībās startēt nedrīkst.

Kolektīvi, kuros strādājošo ir mazāk nekā nepieciešams komandas izveidošanai, var veidot apvienotās komandas, saskaņojot ar sacensību organizatoriem.

Tās komandas, kuras neievēro iepriekš minēto, tiks vērtētas ārpus kopvērtējuma. Kopējais dalībnieku skaits nav ierobežots.

Viens dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos, ja tas netraucē sacensību norisi.

Pieteikšanās:

  1. Komandu pieteikumi (pielikums Nr.1), (dalībnieku saraksts, dalības maksas pārskaitījuma kopija) sporta spēlēm jāiesniedz līdz š.g. 05.septembrim plkst.15.00 Gulbenes sporta centrā Larisai Cīrulei (t.26330649); var e-pastā: sporta.centrs@gulbene.lv;


  2. Komandām sacensību dienā reģistrēties pie sekretāres līdz plkst.11.45.

Vērtēšana:

Komandu ieskaitē vērtē visus sporta veidus. Vietu kopvērtējumā nosaka summējot komandas izcīnītās vietas (punktus) katrā sporta veidā;

Katrā sacensību veidā komanda saņem par 1.vietu – 1 punktu, 2.vietu - 2 punktus, 3. vietu - 3 punktus utt.

Kopvērtējumā, summējot sacensībās iegūtos punktus, uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu;

Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar komanda ar iegūto augstāko vietu komandu stafetē;

Komandas, kuras nav startējušas kādā sporta veidā, tiek vērtētas aiz komandām, kurām ir visas ieskaites;

Sacensības bērniem kopvērtējumā netiek vērtētas.

Apbalvošana:

Apbalvošana un atpūtas vakara pasākums plkst. 19.00 Gulbenes kultūras centrā līdz 02.00;

1.- 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām katrā sporta veidā, kopvērtējumā 1. - 6.vietu ieguvējas ar piemiņas balvām;

Bērnus apbalvo ar pārsteiguma balvām pēc sacensībām ~ plkst.14.30.

Vakara pasākumā būs iespējams izspēlēt balvas no Gjensidige.


Finansiālie nosacījumi:

Dalības maksa par katru dalībnieku €ur 7.00 jāpārskaita biedrībai Gulbenes „K.S.P.” sporta klubs, reģ.nr. 40008157121, AS „Citadele banka” konta Nr. LV87PARX0013569090001, ar norādi Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles.Gulbenes pilsētas iestāžu sporta spēļu 2014 programma


11.00-11.45 Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās

(Gulbenes sporta centra vestibils)

11.50 Pārstāvju sanāksme (Gulbenes sporta centrā vestibilā)

11.55 Sporta spēļu atklāšana (Gulbenes sporta centrā I zālē)

      12.00-15.00 „Cits volejbols” (komandā 2kungi un 1 dāma)

(Sacensības notiek izlozes kārtībā, notiek cīņa par vietām)

12.00-15.00 „Blīves iz dzīves” (komandā 1 kungs)

12.00-15.00 „Zini vai mini” (komandā 1 dāma)

12.00-15.00 „Gjensidige nestuves” (komandā 3 dalībnieki )

12.00-15.00 „Tamborēšana” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

12.00-15.00 „Trāpīsi” (komandā 1 kung1 un 1 dāma)

12.00-15.00 „Nepaklausīgās rokas” (komandā 2 dāmas)

15.00-15.30 Komandu vadītāju sacensības „KĀRŠU PŪTĒJS” Komandas dalībnieks (vīrietis) pēc starta signāla sāk pūst no glāzes kārtis atstājot uz glāzes tikai vienu kārti. Ja tiek nopūstas visas kārtis, dalībniekam atkal jāsaliek tās atpakaļ uz glāzes un jāsāk viss no sākuma. Tiek fiksēts laiks.


”VĒDEKĻA PAVĒLNIECE” (Komandas dalībnieks (sieviete) ar vēdekļa palīdzību mēģina noturēt gaisā spalvu pēc iespējas ilgāk. Tiek fiksēts laiks.

Vadītājus vīriešus un sievietes vērtēs atsevišķi.)

15.30-16.30 Komandu stafete (komandā 3 kungi un 3 dāmas)

(Izlozes secībā)

13.00-14.30 Sacensības bērniem (kopvērtējumā nevērtē)

99.00-02.00 Apbalvošana atpūtas vakarā Gulbenes kultūras centrā


Pievieno komentāru

Sports