Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēļu 2017 NOLIKUMS

Pasākuma mērķis un uzdevumi:

Noskaidrot sportiskāko, daudzpusīgāko un talantīgāko iestāžu un uzņēmumu komandu.

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu.

Pasākuma organizācija un vadība:

Sporta spēles organizē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru un biedrību Gulbenes „K.S.P.” sporta klubs;

Sacensību galvenais tiesnesis Larisa Cīrule (tālr.26330649; e-pasts: sporta.centrs@gulbene.lv);

Sacensību galvenais sekretārs Larisa Cīrule (tālr.26330649; e-pasts: sporta.centrs@gulbene.lv);

Pasākuma vieta un laiks:

  1. Sporta spēles notiks 2017.gada 21.oktobrī plkst.12.00 Gulbenes sporta centrā (Skolas ielā 12A, Gulbenē).

  2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 11.00-11.45

  3. Pie reģistrācijas tiek izlozēts komandu sadalījums apakšgrupās un starta numurs komandu stafetei;

  4. Sacensību sākums plkst.12.00

Sacensību programma:

11.00 – 11.45 Dalībnieku reģistrācija, izloze

11.50Pārstāvju sanāksme

11.55 Sporta spēļu atklāšana

12.00- 15.00 Spēle „ Monster bols” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

12.00- 15.00 „Gjensidige piramīdas” (komandā 2 dalībnieki)

12.00- 15.00 „Sērkociņi” (komandā 1kungs un 1 dāma)

12.00- 15.00 „Līmeņrāži” (individuālās sacensības, var piedalīties ikviens dalībnieks, vērtē 1+1labāko rezultātu summu.)

12.00- 15.00 „Adīšana” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

12.00- 15.00 „Kāpurs” (individuālās sacensības, var piedalīties ikviens dalībnieks, vērtē 1+1labāko rezultātu summu.)

15.00- 15.30 Komandu vadītāju sacensības „Cope”. Sacensībās piedalās komandu vadītājs. Vadītājus vīriešus un sievietes vērtēs atsevišķi.

15.30- 16.30 Komandu stafete (komandā 3 kungi un 3 dāmas)

13.00- 14.30 Sacensības bērniem (kopvērtējumā nevērtē)

19.00–02.00 Apbalvošana atpūtas vakarā Gulbenes kultūras centrā. Pasākuma dalībnieki:

Komandā var startēt attiecīgajā iestādē vai uzņēmumā strādājoši algoti štata darbinieki un „otrā puse” (sieva vai vīrs). Skolnieki un studenti sacensībās startēt nedrīkst.

Kolektīvi, kuros strādājošo ir mazāk nekā nepieciešams komandas izveidošanai, var veidot apvienotās komandas, saskaņojot ar sacensību organizatoriem.

Tās komandas, kuras neievēro iepriekš minēto, tiks vērtētas ārpus kopvērtējuma. Kopējais dalībnieku skaits nav ierobežots.

Viens dalībnieks var piedalīties vairākos sporta veidos, ja tas netraucē sacensību norisi.

Pieteikšanās:

  1. Komandu pieteikumi (pielikums Nr.1), (dalībnieku saraksts, dalības maksas pārskaitījuma kopija) sporta spēlēm jāiesniedz līdz š.g. 19.oktobrim plkst.15.00 Gulbenes sporta centrā Larisai Cīrulei (t.26330649); var e-pastā: sporta.centrs@gulbene.lv; larisa795@inbox.lv

  2. Komandām sacensību dienā reģistrēties pie sekretāres līdz plkst.11.45.

Vērtēšana:

Komandu ieskaitē vērtē visus sporta veidus. Vietu kopvērtējumā nosaka summējot komandas izcīnītās vietas (punktus) katrā sporta veidā;

Katrā sacensību veidā komanda saņem par 1.vietu – 1 punktu, 2.vietu - 2 punktus, 3. vietu - 3 punktus utt.

Kopvērtējumā, summējot sacensībās iegūtos punktus, uzvar komanda ar mazāko punktu skaitu;

Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar komanda ar iegūto augstāko vietu komandu stafetē;

Komandas, kuras nav startējušas kādā sporta veidā, tiek vērtētas aiz komandām, kurām ir visas ieskaites;

Sacensības bērniem kopvērtējumā netiek vērtētas.

Apbalvošana:

Apbalvošana un atpūtas vakara pasākums plkst. 19.00 Gulbenes kultūras centrā līdz 02.00;

1.- 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar medaļām katrā sporta veidā, kopvērtējumā 1. - 6.vietu ieguvējas ar piemiņas balvām;

Bērnus apbalvo ar pārsteiguma balvām pēc sacensībām ~ plkst.14.30.

Vakara pasākumā būs iespējams izspēlēt balvas no Gjensidige.


Finansiālie nosacījumi:

Dalības maksa par katru dalībnieku €ur 7.00 jāpārskaita biedrībai Gulbenes „K.S.P.” sporta klubs, reģ.nr. 40008157121, AS „Citadele banka” konta Nr. LV87PARX0013569090001, ar norādi: Gulbenes pilsētas iestāžu un uzņēmumu sporta spēles un komandas nosaukums.


Gulbenes pilsētas iestāžu sporta spēļu 2017 programma

11.00-11.45 Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās

(Gulbenes sporta centra vestibils)

11.50 Pārstāvju sanāksme (Gulbenes sporta centrā vestibilā)

11.55 Sporta spēļu atklāšana (Gulbenes sporta centrā I zālē)

12.00-15.00 „Monster bols” (komandā 2 kungi un 2 dāmas)

(Sacensības notiek izlozes kārtībā, notiek cīņa par vietām)

12.00-15.00 „Gjensidige piramīdas” (komandā 2 dalībnieki)

12.00-15.00 „Sērkociņi” (komandā 1kungs un 1 dāma)

12.00-15.00 „Līmeņrāži” (individuālās sacensības, var piedalīties ikviens dalībnieks, vērtē 1+1labāko rezultātu summu.)

12.00-15.00 „Adīšana” (komandā 1 kungs un 1 dāma)

12.00-15.00 „Kāpurs” (individuālās sacensības, var piedalīties ikviens dalībnieks, vērtē 1+1labāko rezultātu summu.)

15.00-15.30 Komandu vadītāju sacensības „Cope” Uz galda virsmas ir izbērti makaronu izstrādājumi, tiek dots laiks 30 sekundes. Dalībniekam jāpaņem koka irbulītis mutē un pēc tiesneša signāla jāuzsprauž uz tā pēc iespējas ātrāk makaronus un jāieber traukā. Tiek fiksēts labākais rezultāts saskaitot makaronus traukā.

Vadītājus - vīriešus un sievietes- vērtēs atsevišķi.

15.30-16.30 Komandu stafete (komandā 3 kungi un 3 dāmas)

(Izlozes secībā)

13.00-14.30 Sacensības bērniem (kopvērtējumā nevērtē)

19.00-02.00 Apbalvošana atpūtas vakarā Gulbenes kultūras centrā

Pievieno komentāru

Sports