Gulbenes pilsētas rudens atklātā - individuālā zolītes čempionāta NOLIKUMS 1

Gulbenes pilsētas rudens atklātā - individuālā zolītes čempionāta NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Popularizēt zolītes spēli Latvijā un Gulbenē.
2. Noskaidrot labākos individuālos spēlētājus.
3. Noteikt tālāko šīs spēles attīstību pilsētā un novadā.

 SACENSĪBU VADĪBA
1. Sacensības organizē un vada biedrība GFA sadarbībā ar Gulbenes pilsētas pārvaldi un Gulbenes sporta centru.
2. Sacensību galvenais tiesnesis – Arnis Martusevičs tālr. 29715606

VIETA UN LAIKS
1. Čempionāts notiek 23.oktobrī Gulbenes Sporta centrā, Skolas ielā 12a.
2. Ierašanās līdz 9.45. Sacensību sākums 10.00.

FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI
1. Visus ar piedalīšanos saistītos izdevumus sedz paši dalībnieki.
2. Garantijas maksa čempionātā 15 eiro ( piecpadsmit ) no cilvēka, likme eiro 1.00 (viens).
3. No garantijas maksas 20% tiek izmantoti jaunu kāršu komplektu iegādei, galvenā tiesneša-sekretāra dienas naudas apmaksai, kancelejas izdevumiem, transportam, kafijas galdam un citiem ar organizēšanu saistītiem izdevumiem.
4. Garantijas maksas 80% apmērā proporcionāli sadala 1. – 6. vietas ieguvēji. Šo prēmiju apjomu
 dalībnieki uzzina pirms otrās kārtas.

VISPĀRĒJIE ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI
1. Čempionāts notiek pēc Latvijas Zolītes federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem
ētikas nosacījumiem.
2. Turnīrā paredzētas 8 kārtas, kur katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 55 min.
3. Pie galdiņa tiesnesis ir protokola rakstītājs.
4. Visus strīdu gadījumus izvērtē un lēmumu pieņem tikai galvenais tiesnesis.
5. Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus,
     trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus.
6. Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju,
     bet jauns kāršu dalījums netiek veikts.
7. Ja galvenais tiesnesis izdarījis dalībniekam divus brīdinājumus ( par sarunām partiju laikā,
komentāriem, laika vilcināšanu, citu spēlētāju traucēšanu, neētisku uzvedību u.c. ),
tad, pēc trešā brīdinājuma, to diskvalificē.
8. Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c. ) vainīgais zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli”(ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles.
9. Spēles laikā „lielais” var atzīt sevi par uzvarētu pirms laika, bet tad tiek ņemti vērā attiecīgajā brīdī iegūtie „stiķi” un punkti.
10. Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – vainīgais saņem sodu - personīgo „puli”.
11. Piepirkuma kārtis spēles laikā aizliegts skatīt – vainīgo brīdina vienu reizi, otro reizi viņš ieliek personīgo „puli”. Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt.               

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1. Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus partijās.
2. Kopvērtējumā Gulbenes pilsētas pārvalde apbalvos godalgoto vietu ieguvējus. 1. – 3. vietas saņems medaļas, diplomus un piemiņas balvas.
3. 4.-6.vietas piemiņas diplomus un piemiņas balvas.
4. Sacensību rīkotāji un organizatori ir tiesīgi apbalvot arī citās nominācijās un pasniegt pārsteiguma balvas.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nu gan

Vai pilsetas parvalde ir visus darbus padarijusi, ka var ne tikai pieversties, bet ari popularizet un atbalstit tadu valjas proeka netikumu kaa kaarsu speele? Nakamais solis - azartspeles un atkariba! Domajiet, god. Pārvaldnieka kungs, kaa savu tautu glābt no bezdarba, par labveligu klimatu jaunu uznjēmumu radīsanai un nu jau varētu teikt - masveida bezdarba novēšanai pilsētā! Par TIRGU, kas citur ir normāli ierīkots, bet Gulbenei - nekāds! Beidziet tracināt tautu un dariet ko VISIEM LIETDERĪGU taču beidzot...

pirms 4 gadiem, 2016.10.10 14:31

Sports