Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes pagasta atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā NOLIKUMS 1

Mērķis un uzdevumi

Popularizēt makšķerēšanas sportu Jaungulbenes pagasta, Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāju vidū.

Sekmēt zemledus makšķerēšanas dalībnieku meistarības izaugsmi.

Gatavoties Gulbenes novada ziemas sporta spēlēm.

Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiks Jaungulbenes pagastā uz Ušura ezera, pulcēšanās Apsīšu peldvietā. Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību laiks un vieta var tikt mainīta.

Sacensību sākums 2016.gada 23.janvārī plkst. 8.30 (ilgums – 3-4 stundas).

Vadība

Sacensības organizē Gulbenes pilsētas pārvalde, Jaungulbenes pagasta pārvalde un Gulbenes sporta centrs.

Sacensību tiesneši: Arnis Cāns, Larisa Cīrule.

Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Sacensību noteikumi

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.

Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā.

Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra.

Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa.

Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

Vērtēšana

Atsevišķi vērtē sievietes un vīriešus.

Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām.

Pieteikumi

Pieteikumus iesniedz sacensību vietā 23.janvārī sākot no plkst.8.00

Neskaidros jautājumus var noskaidrot pa tālruņiem: Arnis - 26165826, Larisa -26330649.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Sports