Notiks pavasara atklātais zolītes čempionāts

Turpinot gadiem iesākto tradīciju, Gulbenes pilsētas pārvalde rīko kārtējo zolītes čempionātu. Tas notiks 27.aprīlī Gulbenes Sporta centrā, Skolas ielā 12a. Dalībnieku ierašanās līdz 9.45, sacensību sākums 10.00. Informācija pa tel. 29715606.


Iepriekšējos čempionātos piedalījušies vairāk kā divi simti spēlētāju no 34 pašvaldībām. Uzvarētāju laurus plūkuši Alūksnes, Balvu, Rugāju, Viļānu, Līvānu, Madonas, Barkavas, Valmieras, Smiltenes un, protams, Gulbenes novada zoles spēlētāji. Šīs sacensības ir nozīmīgas ar to, ka labāko rezultātu īpašnieki(to skaits atkarīgs no dalībnieku kopskaita) iegūst reitinga punktus cīņā par Latvijas zoles meistara un lielmeistara nosaukumu.


2014. gada Gulbenes pilsētas pavasara atklātais - individuālais

zolītes čempionāts


NOLIKUNOLIKUMS


MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 1. Popularizēt zolītes spēli Latvijā un Gulbenē.

 2. Noskaidrot labākos individuālos spēlētājus.

 3. Noteikt tālāko šīs spēles attīstību pilsētā un novadā.


SACENSĪBU VADĪBA

 1. Sacensības organizē un vada biedrība GFA sadarbībā ar Gulbenes pilsētas pārvaldi un Gulbenes sporta centru.

 2. Sacensību galvenais tiesnesis – Arnis Martusevičs tālr. 29715606


VIETA UN LAIKS

 1. Čempionāts notiek 27.aprīlī Gulbenes Sporta centrā, Skolas ielā 12a.

 2. Ierašanās līdz 9.45. Sacensību sākums 10.00.


FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI

 1. Visus ar piedalīšanos saistītos izdevumus sedz paši dalībnieki.

 2. Garantijas maksa čempionātā €uro 15 ( piecpadsmit ) no cilvēka, likme € 0,70.

 3. No garantijas maksas 20% tiek izmantoti jaunu kāršu komplektu iegādei, galvenā tiesneša un sekretāra dienas naudas apmaksai, kancelejas izdevumiem, datorspeciālistam, telpu īrei, transportam un citiem ar organizēšanu saistītiem izdevumiem.

 4. Garantijas maksas 80% apmērā proporcionāli sadala 1. – 6. vietas ieguvēji. Šo prēmiju apjomu

dalībnieki uzzina pirms otrās kārtas.


VISPĀRĒJIE ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI

 1. Čempionāts notiek pēc Latvijas Zolītes federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem

ētikas nosacījumiem.

 1. Turnīrā paredzētas 8 kārtas, kur katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 55 min.

 2. Pie galdiņa tiesnesis ir protokola rakstītājs.

 3. Visus strīdu gadījumus izvērtē un lēmumu pieņem tikai galvenais tiesnesis.

 4. Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus,

trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus.

 1. Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju,

bet jauns kāršu dalījums netiek veikts.

 1. Ja galvenais tiesnesis izdarījis dalībniekam divus brīdinājumus ( par sarunām partiju laikā,

komentāriem, laika vilcināšanu, citu spēlētāju traucēšanu, neētisku uzvedību u.c. ),

tad, pēc trešā brīdinājuma, to diskvalificē.

 1. Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c. ) vainīgais zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli”(ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles.

 2. Spēles laikā „lielais” var atzīt sevi par uzvarētu pirms laika, bet tad tiek ņemti vērā attiecīgajā brīdī iegūtie „stiķi” un punkti.

 3. Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – vainīgais saņem sodu - personīgo „puli”.

 4. Piepirkuma kārtis spēles laikā aizliegts skatīt – vainīgo brīdina vienu reizi, otro reizi viņš ieliek personīgo „puli”. Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt.


VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 1. Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus partijās.

 2. Kopvērtējumā Gulbenes pilsētas pārvalde apbalvos godalgoto vietu ieguvējus. 1. – 3. vietas saņems medaļas, diplomus un piemiņas kausus,

 3. 4.-6.vietas piemiņas kausus un diplomus.

 4. Sacensību rīkotāji un organizatori ir tiesīgi apbalvot arī citās nominācijās un pasniegt pārsteiguma balvas.


Pievieno komentāru

Sports