Oktobrī sāksies novada čempionāts volejbolā (Nolikums)

25.oktobrī sāksies Gulbenes novada volejbola čempionāts sievietēm un vīriešiem. Pieteikšanās līdz 14.oktobrim!

GULBENES NOVADA VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS VĪRIEŠU UN SIEVIEŠU KOMANDĀM

NOLIKUMS 2014./ 2015.GADA SEZONAI

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Mērķis- sekmēt volejbola attīstību un popularitāti Gulbenes novadā;

  1. Uzdevumi:

   1. Noskaidrot Gulbenes novada volejbola čempionāta 2014./2015. gada sezonas labākās komandas sievietēm un vīriešiem;

   2. Popularizēt volejbola spēļu aktivitātes, piesaistot skatītājus un jaunus interesentus.


2. SACENSĪBU VADĪBA Gulbenes novada čempionātu organizē Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa un Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Biedrība „GFA” Gulbenes futbola asociāciju. Čempionāta galvenais tiesnesis Dace Anča (t.29295359);

Čempionāta galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, spēļu kalendāru un atbilstoši starptautiskajiem volejbola spēles noteikumiem.


3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

  1. Sacensības notiek Gulbenes novada sporta bāzēs;

  2. Sacensības notiek no 2014.gada 25.oktobra līdz 2015.gada martam, ar pārtraukumu decembrī;

  3. Spēles notiek sestdienās, svētdienās, dāmām II līgai arī darba dienās, iepriekš grafiku saskaņojot;

  4. Spēles sākas plkst.10.00, bet ne vēlāk kā 20.00.


4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1. Vīriešu komandas, sieviešu komandas I grupa un II grupa;

4.2. Komandas sastāvā ir 12 dalībnieki un 1 oficiālais pārstāvis.


5. PIETEIKUMI

5.1. Komandas vārdiskais pieteikums jāiesniedz čempionāta galvenajam tiesnesim līdz 2014.gada 14.oktobrim pa e-pastu dace.anca @gulbene.lv ;

5.1.1. vārdiskajā pieteikumā jānorāda – katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads;

5.1.2. jābūt ārsta vai spēlētāja parakstam, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību un atļauju piedalīties sporta sacensībās;

5.1.3. Pieteikumu apstiprina- organizācija vai komandas atbildīgā persona.


6. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN IZSPĒLES SISTĒMA

  1. Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita līdz čempionāta sākumam;

  2. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, tiks izspēlēti viena vai divu apļu turnīri;

  3. Sacensību galvenais tiesnesis izstrādā spēļu kalendāru un nosūta katras komandas pārstāvim. Izmaiņas kalendārā galvenais tiesnesis drīkst veikt tikai pēc komandu vienošanās;

  4. Spēles notiek sabraukumos (komandai ne vairāk kā 3 spēles sabraukumā).


7. TIESĪBAS

7.1. Lai piedalītos Gulbenes novada čempionātā, katras komandas sastāvā ir tiesības pieteikt ne vairāk kā 12 spēlētājus, komandas pārstāvi un treneri;

7.2. Čempionātā atļauts piedalīties komandām, kuru sastāvā spēlē Gulbenes novada iedzīvotāji, strādājošie, Gulbenes novada skolu skolēni, studenti, kuru vecāki dzīvo Gulbenes novadā, kā arī spēlētāji, kas pārstāv Gulbenes novadu Latvijas līmeņa sacensībās;

7.3. Čempionātā atļauts piedalīties pieaicinātajām komandām no citiem Latvijas novadiem;

7.4. Spēlētāju tiesības piedalīties čempionātā pārbauda čempionāta galvenais tiesnesis;

7.5. Komandām sacensībās atļauts piedalīties tikai vienādas krāsas formās ar numuriem.


8. SACENSĪBU NOTEIKUMI

8.1. Gulbenes novada čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem;

8.2. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti;

8.3. Spēles notiek līdz divu setu uzvarai (ja rezultāts 1:1, trešais sets tiek izspēlēts atbilstoši 5 seta izspēles kārtībai);

8.4. Sacensību grafiku komanda sezonas laikā drīkst mainīt vienu reizi, saskaņojot ar galveno tiesnesi un iesaistītajām komandām.


9. BUMBAS

9.1. Čempionātā spēlē ar MOLTEN, MIKASA MVL 200 bumbām;

9.2. Ja starp komandām ir strīds par spēles bumbu, tad tiesneši bumbu izlozē.


10. PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA

10.1. Par uzvaru spēlē ar rezultātu 2-0: uzvarētājs saņem 3 punktus; zaudētājs 0 punktu;

10.2. Par uzvaru spēlē ar rezultātu 2-1: uzvarētājs saņem 2 punktus; zaudētājs 1 punktu;

10.3. Apakšgrupu ietvaros, vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:

10.3.1. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;

10.3.2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

10.3.3. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.


11. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs vai ārsts, ar parakstu apliecinot komandas pieteikumā.


12. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI

12.1. Ja spēlē piedalās nepieteikts vai diskvalificēts spēlētājs, kā arī dāmu II līgā piedalās I līgas spēlētāja, komandai ieskaita zaudējumu ar 0:2 (0:25, 0:25);

12.2. Par neierašanos uz spēli, komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:2 (0:25, 0:25). Neattaisnota kavējuma gadījumā, komanda tiek sodīta ar naudas sodu 15,- EUR, iemaksājot Gulbenes novada domes kontā Nr.LV03UNLA0050014339919, kods UNLALV2X, AS SEB banka;

12.3. Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda tiek izslēgta no čempionāta;

12.4. Ja tiesnesis spēles laikā paceļ sarkano kartiņu un noraida spēlētāju, attiecīgajai komandai iepriekšnorādītajā Gulbenes novada domes kontā jāiemaksā soda nauda 15 EUR apmērā;

12.5. Komandai spēle jāuzsāk 6 spēlētāju sastāvā (ja spēles laikā tiek gūta trauma, komandai ir atļauts pabeigt spēli nepilnā sastāvā);

12.6. Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam tiesnesim. To iesniedz 24 stundu laikā pēc spēles, iemaksājot Gulbenes novada kontā 15 EUR (apmierinoša lēmuma gadījumā, komandai nauda tiek atgriezta).


13.TIESNEŠI

13.1. Uz čempionāta spēlēm tiesnešus nozīmē čempionāta galvenais tiesnesis. Spēles tiesneši tiek nozīmēti no komandām, kuras piedalās čempionātā;

13.2. Tiesneša nenodrošināšanas gadījumā, ievērojot 13.1.punktu, tiek anulēta pēdējā uzvarētā spēle.


14. APBALVOŠANA

14.1. 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem;

14.2. 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji (12 spēlētāji, komandas pārstāvis vai treneris) ar medaļām.


15. REZULTĀTI

Sacensību nolikums, sacensību kalendāri un rezultāti būs Gulbenes sporta centrā pie informatīvā stenda, Gulbenes novada mājas lapā un publicēti laikrakstā “Dzirkstele”.


Pievieno komentāru

Sports