Organizē Neparastu ziemas sportu jauniešiem

Jauniešu centrs "Bāze" sadarbībā ar Gulbenes sporta centru 12.februārī organizē Neparastu ziemas sportu jauniešiem.
Sacensības notiks Gulbenes sporta centrā, reģistrēšanās no plkst.14:30, starts 15:05.

Sacensību dalībniekiem jābūt 13-25 gadus jauniem, dalībai jāveido komandas 6 cilvēku sastāvā.

Sporta veidi: komandās - strītbols, florbols, komandu stafete un individuālie sporta veidi.

Komandas pieteikt līdz 9.februārim pa e-pastu jcbaze@gmail.com vai telefona nr. +371 26354557.

Neparastais ziemas sports jauniešiem Nolikums


Pasākuma mērķis un uzdevumi:

 • Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū;

 • Popularizēt netradicionālu sporta spēļu un stafešu izmantošanu kā aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju;

 • Noskaidrot sportiskāko 12.februāra komandu.


 • Pāsākuma vieta un laiks:

 • Sacensības notiks 2016.gada 12.februārī Gulbenes sporta centrā (Skolas 12 a, Gulbene),

 • Dalībnieku ierašanās un reģistrācija no plkst.14:30-15:00;

 • Sacensību atklāšana plkst.15:05;

 • Sacensību noslēgumā - apbalvošana.


Pasākuma organizatori:

Sacensības organizē Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” sadarbībā ar Gulbenes sporta centru.

Pasākuma dalībnieki:

 • Sacensību dalībniekiem jābūt 13-25 gadus veciem,

 • Sacensībās piedalās komandas 6 cilvēku sastāvā.Veidojot komandas, ir jāievēro dzimumu līdzsvars.

 • Sacensību laikā komandai jāveic vairākas disciplīnas, kuru kopvērtējums noteiks sacensību uzvarētāju.

Pieteikšanās:

 • Komandas piesakās līdz 9.februārim pa e-pastu jcbaze@gmail.com vai telefonu nr. +371 26354557, norādot komandas nosaukumu, dalībnieku vārdus un uzvārdus un vecumus kā arī mācību iestādi, kurā mācās.

 • Pieteikties varēs arī pasākuma dienā.

Drošības organizēšana:

Sacensību laikā dežūrēs medmāsa.

Sporta spēļu veidi:

 • Individuālie un komandu sporta veidi (strītbols, florbols),

 • Komandu stafete.

Obligātais inventārs:

 • Sportošanai atbilstošs apģērbs un apavi,

 • Ļoti labs garastāvoklis.

Īpašie norādījumi:

 • Katrs dalībnieks atbild par nodarītajiem kaitējumiem sporta spēļu norises vietai un sporta spēļu dalībniekiem,

 • Komanda vai tās atsevišķi dalībnieki var tikt diskvalificēti par sporta spēļu nolikuma neievērošanu,sporta spēļu tiesnešu vai organizatoru norādijumu ignorēšanu,vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu,

 • Katrs dalībnieks nes atbildību par savu veselības stāvokli,to apliecinot ar savu parakstu pieteikuma anketā sacensību dienā,

 • Komanda parūpējas par kopīgu noformējumu.


Pievieno komentāru

Sports