Pavasara skrējiens "Gulbene 2017" NOLIKUMS un PROGRAMMA

Pavasara skrējiens "Gulbene 2017"


NOLIKUMS


MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt skriešanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.


Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma dalībniekus.


Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus Gulbenes novadā un salīdzināt ar Latvijas vadošo sportistu rezultātiem.


VIETA UN LAIKS

Sacensības notiks 2017.gada 21.maijā Gulbenes stadionā, Gulbenē, O.Kalpaka 1A. Starts „Bērnu distances" dalībniekiem plkst.11.30. Skrējiena dalībniekiem starts kopējs plkst.12.00.


SACENSĪBU VADĪBA

Gulbenes pilsētas pārvalde, sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Galvenais tiesnesis – Larisa Cīrule (t.26330649).


SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE

Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens Latvijas skriešanas cienītājs.


SKRĒJIENS notiks pa maršrutu: Gulbenes stadions O.Kalpaka iela 1A- Parka iela- Brīvības iela- Parka iela- 1.Maija iela- Blaumaņa iela- Pavasara iela- Latgales iela- O.Kalpaka iela (centrālā ieeja stadionā), starts un finišs Gulbenes stadionā (skrējiena karte pielikumā).


VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Jaunietes, sievietes

Jaunieši, vīrieši

Dzimšanas gads

Skrējiena distances garums

Apļu skaits

S 7

V 7

2010. un jaun.

400 m

1 (stadiona)

S 10

V 10

2007. un jaun.

3 km

1

S 13

V 13

2006.-2004.g.dz.

3 km

1


S 16


2003.-2001. g.dz.

3 km

1


V 16

2003.-2001. g.dz.

6 km

2

S 19 


2000.-1998. g.dz.

6 km

2


V 19

2000.-1998. g.dz.

9 km

3

S

 

1978.-1997.g.dz.

6 km

2

 

V

1978.-1997.g.dz.

9 km

3

S 40

 

1977.-1968.g.dz.

6 km

2

 

V 40

1977.-1968.g.dz.

9 km

3

S 50 (koeficients)

 

1967. un agrāk dz.

3 km

1


 

V 50

1967.-1958.g.dz.

6 km

2

 

V 60 (koeficients)

1957. un agrāk dz.

3 km

1

S (tautas klase)

V (tautas klase)

2000. un agrāk dz.

3 km

1

S50 un V60 vecuma grupas tiks vērtētas pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, atbilstoši vecumam un uzrādītajam rezultātam (kalkulators mājas lapā- http://www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmaroad15.html).
PIETEIKUMI

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 19.05.2017. pl.15.00., www.smeceressils.lv/pieteiksanas.php, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu vai skolu.


Numuru saņemšana un dalības maksas veikšana 21.05.2017.- bērniem S7-V7 grupā no plkst 9.00-11.00, pārējiem skrējējiem no plkst.9.00- 11.30 Gulbenes stadionā (O.Kalpaka ielā 1A). Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Sacensību dienā pieteikties skrējienam nevarēs.


DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa skrējējiem, dzimušiem līdz 1998.gadam - € 1.00; pārējiem - € 2.00 Dalības maksa nav jāmaksā Gulbenes novada pirmsskolas vecuma bērniem, vispārizglītojošo skolu un profesionālo vidusskolu skolēniem.


APBALVOŠANA

Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā skrējienā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām. Gulbenes pilsētas pārvaldes balvas kuplākajām skolu komandām un ģimenēm.


Ātrāko divu apļu sieviešu konkurencē un trīs apļu vīriešu konkurencē skrējēji saņem balvas.


PAVASARA SKRĒJIENA „Gulbene 2017” SACENSĪBU PROGRAMMA

21.05.2017.

Gulbenes stadions, O.Kalpaka 1a, Gulbene

Pl.11.30 starts S 7 un V 7 grupām – 400 metri (1 stadiona aplis)
Pl.12.00 starts skrējienam – 3, 6, 9 kilometri


Pl.13.30 godalgoto vietu apbalvošana

Pievieno komentāru

Sports