Piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Valdība 6.decembrī atbalstīja Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšlikumu par naudas balvu 974 364 eiro apmērā piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2015.gada nogalē un 2016.gadā. Naudas balvas plānots piešķirt 207 sportistiem, treneriem, sportistus apkalpojošajiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošajam personālam un sporta federācijām. Par to informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante Inese Baltiņa.

Sportistam Martinam Dukuram par pasaules čempionātā skeletonā izcīnītu pirmo vietu piešķirs naudas balvu 28 458 eiro apmērā, sportistiem Oskaram Melbārdim, Daumantam Dreiškenam, Arvim Vilkastem, Jānim Strengam par pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem - 21 343 eiro katram, savukārt Elīzai Caunei, Ināram Kivleniekam, Andrim Šicam un Jurim Šicam par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu kamaniņu sporta stafetē – 12 806 eiro katram. Naudas balvas par sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātos paredzētas arī citiem sportistiem, viņu treneriem un atbalsta personālam.

"Piešķiramās naudas balvas apmēra noteikšanai izmantota diferencēta pieeja – procentuālais apmērs no normatīvajos aktos noteiktā maksimālā naudas balvas apmēra, piemērojot 2015.gada nogalē par izciliem sasniegumiem sportā piešķirto naudas balvu procentuālo apmēru," skaidro I.Buliņa.

Latvijā par izciliem sasniegumiem sportā tiek piešķirtas vienas no augstākajām naudas balvām Eiropā un pasaulē.

Pievieno komentāru

Sports