Sacensību seriālam – 25 gadi 3

Noslēdzies šā gada galda tenisa sacensību seriāls Jura Kravaļa piemiņai. Pēdējās 8.kārtas sacensības Daukstu pagasta Staros notika 7.decembrī un to laikā nekādu korekciju labāko spēlētāju trijotnē nebija. Galvenokārt sportisti izmantoja iespēju kaldināt savu meistarību un salīdzināt savu varēšanu ar citiem spēlētājiem. Sacensībās piedalījās 26 dalībnieki no Apes, Alūksnes, Balviem, Cēsīm, Gulbenes, Madonas, Rēzeknes, Smiltenes un Valmieras.


Sacensību seriāla kopvērtējuma rezultāti ir šādi: 1.vietā – Guntis Lezdiņš (Valmiera), 2.vietā – Andris Neilands (Gulbene), 3.vietā – Aigars Žvīgurs (Gulbene), 4.vieta – Dainis Neilands (Gulbene), 5.vietā – Aivars Dulbergs (Alūksne), 6.vietā – Jānis Gibala (Gulbene).


Visās sacensību seriāla kārtās šogad ir piedalījies pavisam 51 galda tenisa spēlētājs.


Šīm tradicionālajām sacensībām aizejošais ir bijis jubilejas gads, tāpēc gribas atskatīties sacensību vēsturē un atgādināt šīs aktivitātes organizētas kādreizējā talantīgā Daukstu pagasta Staru galda tenisista J.Kravaļa piemiņai. Sportists traģiski gāja bojā nelaimes gadījumā darbs vietā, strādājot celtniecībā, 1989.gada 19.janvārī. Tā kā viņš bija cienījams Staru darba cilvēks, labs sportists un sirsnīgs biedrs vietējā fizkolektīvā, toreiz nolēmām turpmāk rīkot tradicionālas sacensības, vienmēr atceroties J.Kravali kā labu piemēru visiem sportot gribētājiem.


Galda tenisa spēlēšanai Staros ir samērā ilgas tradīcijas – sākot ar 1981.gadu. Sekmes un aktivitāte bija mainīgas. Iesākās viss ar ciešu sadarbību, dibinot draudzību Alūksnes un Madonas galda tenisistu aprindās, jo tur tolaik galda tenisa spēle bija populārāka. Bija laiks, kad no pieaugušajiem spēlētājiem vienīgie regulāri trenējāmies mēs ar gulbenieti Gunāru Rubeni un J.Kravali, toties bija plaša skolas vecuma bērnu treniņgrupa, kādu tagad vairs nemaz nav iespējams sapulcināt. Pirmsākumos ar galda tenisa spēlēšanu aktīvi ir aizrāvies arī bijušais starēnietis, tagadējais Gulbenes novada pašvaldības policijas vadītājs Imants Kublačovs, kā arī novadā arī tagad pazīstamais sportists Ivars Logins. Pateicoties “Staru” sovhozam un toreizējam direktoram Guntim Blūmam, ciemā, sākot ar 1982.gadu bija sava sporta zāle, kura kļuva par bāzes vietu galda tenisa attīstībai. Līdz sporta zāles uzcelšanai, galda tenisu spēlējām Staru kluba zālē.


33 gadu garumā Staros ir notikuši neskaitāmi treniņi un sacensības galda tenisā, pēc maniem aprēķiniem šajā sporta veidā sacensībās te ir piedalījušies vairāk nekā 250 galda tenisistu. Daudzu no šiem sportistiem, kā arī sporta bāzes attīstības atbalstītājiem un Staru fizkolektīva organizatoriem un aktīvistiem šodien vairs nav starp mums – Nauris Skara, Andris Uiska, Māra Kublačova, Egils Čakars, Valdis Garais, Juris Šabraks, Ilgvars Cimze. Sportistu lokā bieži ar labu vārdu pieminam un atceramies šos cilvēkus.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

,,,

Labi, ka tev tas fons ir kapitāls. Spogulī bieži skaties? Bailes nepaliek?

pirms 5 gadiem, 2014.12.16 17:56

Zinātājs

Bildē nav Staru sportazāle, bet gan kāda cita.

pirms 5 gadiem, 2014.12.20 21:32

Sports