Sacentīsies zemledus makšķerēšanā (papildināts ar nolikumu)

Uz Ušura ezera ledus 30.janvārī notiks Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes pagasta atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā.

Sacensību sākums - pulksten 8.00. Tās ilgs 3 stundas. Dalībnieki pulcēsies Sukuru peldvietā. Atkarībā no ledus situācijas sacensību vieta var tikt mainīta.  

Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotāji. Drīkstēs makšķerēt vienlaikus ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 milimetriem un bez papildu svariņa. Jāatceras, ka katram dalībniekam noteikti jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

 

Atsevišķi tiks vērtētas gan sievietes, gan vīrieši. Apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus.

 

Pieteikumus dalībnieki varēs iesniegt sacensību vietā 30.janvārī, sākot no pulksten 7.30. Papildu informācija pa tālruņiem 64471296, 26470022 vai 26516538.

 

Čempionāts tiek rīkots, lai popularizētu makšķerēšanas sportu, kā arī sekmētu zemledus makšķerēšanas dalībnieku meistarības izaugsmi un gatavotos Gulbenes novada ziemas sporta spēlēm.

 

Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes pagasta atklātais čempionāts

zemledus makšķerēšanā
NOLIKUMS


Mērķis un uzdevumi

Popularizēt makšķerēšanas sportu Jaungulbenes pagasta, Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāju vidū.

 

Sekmēt zemledus makšķerēšanas dalībnieku meistarības izaugsmi.

 

Gatavoties Gulbenes novada ziemas sporta spēlēm.


Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiks Jaungulbenes pagastā uz Ušura ezera, pulcēšanās Sukuru peldvietā. Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta var tikt mainīta.

 

Sacensību sākums 2011.gada 30.janvārī plkst. 8.00 (ilgums - 3 stundas).


Vadība

Sacensības organizē Gulbenes pilsētas pārvalde, Jaungulbenes pagasta pārvalde un Gulbenes sporta centrs.

 

Sacensību tiesneši Ziedonis Lazdiņš, Arnis Cāns, Gerda Sirmā.

 

Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas un Gulbenes novada iedzīvotāji.


Sacensību noteikumi

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.

Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā.

 

Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra.

 

Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa.

 

Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

 

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

 

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

 

Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.


Vērtēšana

Atsevišķi vērtē sievietes un vīriešus.


Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar balvām diplomiem.

 

Pieteikumi

Pieteikumus iesniedz sacensību vietā 30.janvārī sākot no plkst.7.30

 

Neskaidros jautājumus var noskaidrot pa telefonu : 64471296, Ziedonis- 26470022, Gerda- 26516538.

 

Gulbenes sporta centra sporta darba organizators: Gerda Sirmā

 

Pievieno komentāru

Sports