Sākas orientēšanās sezona NOLIKUMS

Biedrība OK “Pūznis” sadarbībā ar Gulbenes novada domino 25.aprīļa līdz 27.septembrim organizē orientēšanās sacensības “Gulbene 2018”.

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018”

NOLIKUMS 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Mērķis - sekmēt orientēšanās sporta attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.

1.2. Uzdevumi:

1.2.1. noskaidrot 2018. gada Gulbenes novada labākos orientieristus;

1.2.2. popularizēt orientēšanās aktivitātes Gulbenes novadā.


2. SACENSĪBU VADĪBA

2.1. Sacensības organizē biedrība OK „Pūznis” sadarbībā ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu.

2.2. Gulbenes novada dome nodrošina sacensību dalībnieku apbalvošanu un vienas sacensību kārtas karšu sagatavošanas izdevumus, bet biedrība OK „Pūznis” nodrošina sacensību organizāciju un norisi.

2.3. Sacensību galvenais tiesnesis Sarmīte Gobiņa (t.26562559).

2.4. Sacensību galvenais tiesnesis nodrošina, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši orientēšanās sacensību noteikumiem.


3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

  1. Sacensības notiek no 2018.gada 25.aprīļa līdz 2018.gada 27.septembrim, atbilstoši sacensību kalendāram (pielikums Nr.1).

  2. Starts no plkst.16.00 līdz plkst. 18.00 (izņemot 8. kārtu)


4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

Sacensībās noteikts sekojošs grupu sadalījums:

GRUPA

GRUPA VECUMS VA SA atklātā grupa VB SB atklātā grupa V0 S0 Iesācēji (as) V10 S10 2008.dz.g. un jaunāki (as) V12 S12 2006.dz.g. un jaunāki (as) V14 S14 2004.dz.g. un jaunāki (as) V16 S16 2002.dz.g. un jaunāki (as) V18 S18 2000.dz.g. un jaunāki (as) V40 S40 1978.dz.g. un vecāki (as) V55 S55 1963.dz.g. un vecāki (as)


5. PIETEIKUMI

Dalībnieks sacensībām reģistrējas ierodoties sacensību vietā pie starta tiesneša un reģistrē savu personīgo vai īrēto SI karti.


6. SACENSĪBU KĀRTĪBA

  1. Sacensībās tiek pielietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident.

  2. Startā vispirms jāiztīra SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē „Clear”.

  3. Dalībnieks no starta tiesneša saņem karti.

  4. Brīvi izvēlētā laikā, izdara starta atzīmi ierīcē „Starts” un dodas distancē.

  5. Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē „Finišs” un pie finiša tiesneša „nolasa” rezultātu.


7. SACENSĪBU NOTEIKUMI

Gulbenes novada orientēšanās sacensības notiek atbilstoši pastāvošajiem orientēšanās sacensību noteikumiem.


8. DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI

8.1. Atbilstoši sacensību norises vietai sacensību centrā var būt izlikta papildus informācija vai arī drošības noteikumi:

 • ja sacensību centrs atrodas ezera vai dīķa tuvumā;

 • ja mežos ir uguns bīstamības sezona;

 • ja sacensības notiek privātīpašumos.

8.2. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā.


9. TIESNEŠI

Uz sacensību kārtu tiesnešus nozīmē sacensību galvenais tiesnesis.


10. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Kopvērtējumā dalībnieku vieta tiek noteikta, summējot piecās kārtās iegūtos punktus. Dalībniekam jāpiedalās ne mazāk kā četrās kārtās, pretējā gadījumā viņš kopvērtējumā netiek vērtēts. Kopvērtējumā katrā grupā 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām.


11. REZULTĀTI

Sacensību nolikums, sacensību kalendāri un rezultāti būs pieejami Gulbenes novada mājas lapā un publicēti laikrakstā “Dzirkstele”.

Pielikums Nr.1 Gulbenes novada orientēšanās sacensības “Gulbene 2018” Sacensību kalendārs

Nr. p.k.

Datums

Nosaukums

Vieta (atbildīgais)

1.

25. aprīlis

TREŠDIENA

starts plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada skolēnu sporta spēles.

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 1.kārta

Stāķi (A. Rubene)

2.

10. maijs

starts plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 2.kārta

Lizums (A. Bērziņš)

3.

17. maijs

starts plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 3.kārta

Gulbene (S. Gobiņa)

4.

24. maijs

starts plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 4.kārta

Lejasciems (J. Zaķis)

5.

29. augusts

TREŠDIENA

starts plkst. 16.00-18.00

Kopā ar Smiltenes OK “Azimuts”

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 5.kārta

Lācītes (A. Lapiņš)

6.

06.septembris

starts plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 6.kārta

Lizums (A. Bērziņš)

7.

13.septembris

starts plkst. 16.00-18.00

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 7.kārta

Stāķi (A. Rubene)

8.

27.septembris

starts plkst. 12.00-18.00

Eiropas sporta nedēļas un “LV100” ietvaros orientēšanās spēle “Vai pazīsti Latviju?”

Gulbenes novada orientēšanās sacensību “Gulbene 2018” 8.kārta

Gulbene (S. Gobiņa)


Pievieno komentāru

Sports