Skrējiena "Apkārt Stāmerienas ezeram" nolikums

Skrējiens apkārt Stāmerienas ezeram 2020

NOLIKUMS

MĒRĶIS

Popularizēt skriešanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma dalībniekus.

VIETA UN LAIKS

Skrējiens notiks 2020.gada 5.septembrī Gulbenes novada Stāmerienas pagastā. Starts bērnu skrējienam 15:10, pārējiem – 5 minūtes pēc bērnu skrējiena noslēguma (aptuveni 15:30, tiks precizēts uz vietas) pie Stāmerienas dzelzceļa stacijas. Reģistrācija sacensību dienā no 14:00 līdz 15:00 pie bānīša stacijas, vai iepriekšējos pieteikumus nosūtot uz e-pastu stsport@inbox.lv (līdz 4.septembrim plkst.20:00 norādot vārdu, uzvārdu dzimšanas gadu) 

SACENSĪBAS ORGANIZĒ

Stāmerienas pagasta pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi. Sacensību galvenie tiesneši - Guna Ģērmane, Jānis Ģērmanis /29499046/

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE

Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens skriešanas cienītājs Latvijā. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. 

DISTANCE

Distances garums 6,8 kilometri, bērniem līdz 10 gadu vecumam distances garums 1 kilometrs. Trases segumā asfalts un zemes ceļš.

VECUMA GRUPAS 

Sievietes, jaunietes, meitenes: 

1. 2010.g.dz.un jaun. meitenes (S1)

2. 2009.-2005.g.dz.meitenes (S2)

3. 2004.-2000.g.dz.jaunietes (S3)

4. 1999.-90.g.dz.sievietes (S)

5. 1989.-79.g.dz.sievietes (S4)

6. 1978.g.dz.un vec.siev. (S5)

Vīrieši, jaunieši, zēni: 

1. 2010.g.dz.un jaun.zēni (V1)

2. 2009.-2005.g.dz.zēni (V2)

3. 2004.-2000.g.dz.zēni (V3)

4. 1999.-90.g.dz.vīrieši (V)

5. 1989.-80.g.dz.vīrieši (V4)

6. 1979.-70.g.dz.vīrieši (V5)

7. 1969.g.dz.un vec.vīr. (V6)

APBALVOŠANA

Apbalvošanas ceremonija 17:00 Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar sponsoru/organizatoru sarūpētajām balvām. Par trases rekorda labošanu – naudas balva. Līdzšinējais rekords: sievietēm – 0:28:39 vīriešiem – 0:23:01 Organizatori var apbalvot arī citās nominācijās.

SACENSĪBU IZDEVUMI

Dalība sacensībās bez maksas.

 

Pievieno komentāru

Sports