Tautas skrējiena "Gulbenes apļi" nolikums

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt skriešanu un soļošanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma dalībniekus.

Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus un soļotājus Gulbenes novadā un salīdzināt ar Latvijas vadošo sportistu rezultātiem.

 

VIETA UN LAIKS Sacensības notiks 2011.gada 22.oktobrī. Starts pie Gulbenes sporta centra, Gulbenē, Skolas 12 A. Skrējiena dalībniekiem starts kopējs pl.12.00. Starts soļotājiem pl.11.00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

Gulbenes pilsētas pārvalde, sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Galvenais tiesnesis - Gerda Sirmā (t.26516538).

 

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE

Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens Latvijas skriešanas un soļošanas cienītājs. Pēc finiša būs iespējams izmantot dušas.

SKRĒJIENS notiks pa maršrutu: Skolas iela- Kalpaka iela- Robežu iela- Ozolu iela- Skolas iela, starts pie Gulbenes sporta centra.

 

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

Sievietes, jaunietes, meitenes:

1. 2001.g.dz.un jaun.meitenes 1 aplis 2,5 km

2. 2000.-99.g.dz.meitenes 1 aplis 2,5 km

3. 1998.-97.g.dz.meitenes 1 aplis 5 km

4. 1996.-95.g.dz.meitenes 2 apļi 5 km

5. 1994.-92.g.dz.jaunietes 2 apļi 5 km

6. 1977.-91.g.dz.sievietes 2 apļi 5 km

7. 1962.-76.g.dz.sievietes 2 apļi 5 km

8. 1961.g.dz.un vec.siev. 1 aplis 2,5 km

Vīrieši, jaunieši, zēni:

1. 2001.g.dz.un jaun.zēni 1 aplis 2,5 km

2. 2000.-99.g.dz.zēni 1 aplis 2,5 km

3. 1998.-97.g.dz.zēni 2 apļi 5 km

4. 1996.-95.g.dz.jaunieši 2 apļi 5 km

5. 1994.-92.g.dz.jaunieši 3 apļi 7,5 km

6. 1972.-91.g.dz.vīrieši 3 apļi 7,5 km

7. 1962.-71.g.dz.vīrieši 3 apļi 7,5 km

8. 1952.-61.g.dz.vīrieši 2 apļi 5 km

9. 1951.g.dz.un vec.vīr. 2 apļi 5 km

 

SOĻOŠANĀ visi dalībnieki veic 3 km distanci (sporta laukumā). Senioriem uzvarētājus nosaka pēc soļošanas koeficientu sistēmas, „atklātajai grupai" (1976.g.dz. un jaun. vīrieši un sievietes) pēc rezultāta.

 

PIETEIKUMI

Skrējējiem iepriekšējā pieteikšanās līdz 20.10.2011. pl.17.00. Dace Anča: 64473455, 29295359, e-pasts bjss@gulbene.lv vai BUGITE@one.lv , Gerda Sirmā: sporta.centrs@gulbene.lv , norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu vai skolu. Soļotājiem pieteikšanās sacensību dienā. Numuru saņemšana un dalības maksas veikšana 22.10.2011. no pl. 9.30 -11.00 Gulbenes sporta centra telpās. Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

 

APBALVOŠANA

Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā skrējienā un soļojumā tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām un balvām. Organizatori var apbalvot arī citās nominācijās. Gulbenes pilsētas pārvaldes speciālbalvas kuplākajām skolu komandām. Soļošanā senioru grupas visi dalībnieki saņem Gunāra Rubeņa sarūpētās gandarījuma balvas.

 

FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu sedz rīkotāju organizācijas, bet līdzdalību sacensībās finansē dalībnieks pats vai komandējošā organizācija.

 

DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa skrējējiem un soļotājiem, dzimušiem līdz 1992.gadam - Ls 0.50; pārējiem - Ls 1.00.

 

(Dalības maksa nav jāmaksā Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem).

Informācija www.dzirkstele.lv, www.gulbene.lv, info pa tālruni 26516538 (Gerda), 26470022 (Ziedonis).

Pievieno komentāru

Sports