Zolīte: notiks Gulbenes pilsētas čempionāts (Nolikums)

Gulbenes pilsētas individuālais zoles čempionāts notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Šajā pavasarī turnīrs notiks 5.maijā Gulbenes sporta centrā, Skolas ielā 12a. Sacensību sākums 10.00, reģistrācija - līdz 9.45.

Šis būs 45. turnīrs. Aizvadītajos čempionātos ir piedalījušies vairāk nekā trīs simti zoles spēlētāju no 43 Latvijas novadiem. Godalgotas vietas izcīnījuši Valmieras, Cēsu, Balvu, Alūksnes, Rugāju, Rēzeknes, Viļānu, Līvānu, Madonas, Mālpils, Krustpils, Gulbenes un citu novadu pārstāvji. Lai arī pēdējos gados vietējo spēlētāju skaits ir mazinājies, dažādos gados čempionātos ir piedalījušies vairāk nekā sešdesmit Gulbenes novada spēlētāji. Mūsu turnīros regulāri piedalās Latvijas zoles reitinga pirmā desmitnieka spēlētāji.

Aicinām visus šīs spēles interesentus piedalīties Gulbenes pilsētas zolītes čempionātā 5.maijā.

Informācija portālā www.zolei.lv.


2019. gada Gulbenes pilsētas pavasara 45. atklātais - individuālais zolītes čempionāts  NOLIKUMS


MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 1. Popularizēt zolītes spēli Latvijā un Gulbenē.

 2. Noskaidrot labākos individuālos spēlētājus.

 3. Noteikt tālāko šīs spēles attīstību pilsētā un novadā.


SACENSĪBU VADĪBA

 1. Sacensības organizē un vada biedrība GFA sadarbībā ar Gulbenes pilsētas pārvaldi un Gulbenes sporta centru.

 2. Sacensību galvenais tiesnesis – Arnis Martusevičs tālr. 29715606


VIETA UN LAIKS

 1. Čempionāts notiek 5.maijā Gulbenes Sporta centrā, Skolas ielā 12a.

 2. Ierašanās līdz 9.45. Sacensību sākums 10.00.


FINANSIĀLIE JAUTĀJUMI

 1. Visus ar piedalīšanos saistītos izdevumus sedz paši dalībnieki.

 2. Garantijas maksa čempionātā euro 15 ( piecpadsmit ) no cilvēka, likme euro 1.00.

 3. No garantijas maksas 20% tiek izmantoti jaunu kāršu komplektu iegādei, galvenā tiesneša un sekretāra dienas naudas apmaksai, kancelejas un transporta izdevumiem, kafijas galda noformēšanai un citiem ar organizēšanu saistītiem izdevumiem.

 4. Garantijas maksas 80% apmērā proporcionāli sadala 1. – 6. vietas ieguvēji. Šo prēmiju apjomu

dalībnieki uzzina pirms kārtas.


VISPĀRĒJIE ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI

 1. Čempionāts notiek pēc Latvijas Zolītes federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem

ētikas nosacījumiem.

 1. Turnīrā paredzētas 8 kārtas, kur katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 55 min.

 2. Pie galdiņa tiesnesis ir protokola rakstītājs.

 3. Visus strīdu gadījumus izvērtē un lēmumu pieņem tikai galvenais tiesnesis.

 4. Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus,

trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus.

 1. Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju,

bet jauns kāršu dalījums netiek veikts.

 1. Ja galvenais tiesnesis izdarījis dalībniekam divus brīdinājumus ( par sarunām partiju laikā,

komentāriem, laika vilcināšanu, citu spēlētāju traucēšanu, neētisku uzvedību u.c. ),

tad, pēc trešā brīdinājuma, to diskvalificē.

 1. Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c. ) vainīgais zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli”(ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles.

 2. Spēles laikā „lielais” var atzīt sevi par uzvarētu pirms laika, bet tad tiek ņemti vērā attiecīgajā brīdī iegūtie „stiķi” un punkti.

 3. Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – vainīgais saņem sodu - personīgo „puli”.

 4. Piepirkuma kārtis spēles laikā aizliegts skatīt – vainīgo brīdina vienu reizi, otro reizi viņš ieliek personīgo „puli”. Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt.


VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 1. Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus partijās.

 2. Kopvērtējumā Gulbenes pilsētas pārvalde apbalvos godalgoto vietu ieguvējus. 1. – 3. vietas saņems medaļas, diplomus un piemiņas balvas, 4.-6.vietas piemiņas balvas un diplomus.

 3. Sacensību rīkotāji un organizatori ir tiesīgi apbalvot arī citās nominācijās un pasniegt pārsteiguma balvas.


Pievieno komentāru

Sports