2010.gadā mainīsies invaliditātes ekspertīze bērniem līdz 16 gadiem

Lai pilnveidotu invaliditātes ekspertīzi bērniem ar vispārēja rakstura slimībām, no 2010.gada 4.janvāra bērniem līdz 16 gadu vecumam pēc iepriekšēja pieraksta to veiks tikai un vienīgi Rīgas pilsētas 4. bērnu nodaļā (VDEĀK). Rīgas pilsētas 4.bērnu nodaļa atrodas Rīgā, Lielvārdes ielā 68, pirmajā korpusā, 4.stāvā. Pirms ekspertīzes obligāta iepriekšēja pierakstīšanās pa tālruni 67598688.

Vienu reizi mēnesī, piektdienās, Rīgas pilsētas 4. bērnu nodaļa (VDEĀK) veiks izbraukumus uz reģioniem. 2010.gada 1.ceturksnī izbraukumi notiks uz:  

* Valmieru - 8.janvārī, 5. februārī, 5.martā (katra mēneša pirmajā piektdienā - Valmierā, Jumāras ielā 195, Valmieras nodaļas (VDEĀK) telpās);

 

* Kuldīgu - 15.janvārī, 12.februārī; 12.martā (katra mēneša otrajā piektdienā - Kuldīgā, Liepājas ielā 34, Kuldīgas nodaļas (VDEĀK) telpās);

 

* Jēkabpili - 22.janvārī, 19.februārī; 19.martā (katra mēneša trešajā piektdienā - Jēkabpilī, Stadiona ielā 1, Jēkabpils nodaļas (VDEĀK) telpās);

 

* Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu katra mēneša ceturtajā piektdienā Rīgā, Vienības gatvē 45.

 

Bērna invaliditātes ekspertīzei nepieciešami šādi dokumenti:

 

* pediatra, ģimenes/ārstējošā ārsta vai speciālista (acu ārsta, psihiatra) izsniegts nosūtījums uz veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju - veidlapa 088/u;


* bērna likumiskā pārstāvja (viena no vecākiem vai aizbildņa) iesniegums;


* bērna dzimšanas apliecība vai pase;


* likumiskā pārstāvja pase;


* bērna medicīniskie dokumenti (stacionāru izraksti, konsultantu slēdzieni u.c.);


* bērna fotokartiņa 3x4 cm invalīda apliecībai (bērnam līdz trīs gadu vecumam fotogrāfija nav vajadzīga).

 

Savukārt bērniem ar redzes traucējumiem ar okulista nosūtījumu invaliditātes ekspertīzi veiks specializētā acu VDEĀK - Rīgas pilsētas 9.nodaļa Rīgā, Nīcgales ielā 5, 7. stāvā (ir lifts) 702 kabinetā. Lai veiktu ekspertīzi, iepriekš jāpierakstās pa tālruni 67567495.

 

Invaliditātes ekspertīzi bērniem līdz 16 gadu vecumam ar psihiskiem, uzvedības vai garīga rakstura traucējumiem ar psihiatra nosūtījumu veiks:

 

* Rīgas pilsētas 7.nodaļa - Rīgā, Tvaika ielā 2, tālrunis 67080159;

 

* Jelgavas spec. nodaļa - Jelgavā, Filozofu ielā 69, tālrunis 63027317;

 

* Daugavpils speciālā nodaļa - Daugavpilī, Valkas ielā 6a, tālrunis 65431787;

 

* Valmieras speciālā nodaļa - Valmierā, Jumāras ielā 195, tālrunis 64202508.

Pievieno komentāru

Veselība