Aicina ārstniecības iestādes turpināt pacientu pierakstīšanu rindā

Ņemot vērā, ka atsevišķu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šajā gadā vairākās ārstniecības iestādēs var būt izveidojies pilns pieraksts gaidīšanas rindā, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir nosūtījis vēstuli ārstniecības iestādēm par pacientu pieraksta nepārtraukšanu.

Atbilstoši līgumam* par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja iestādei konkrētajam gadam plānotais valsts finansējums nav pietiekams, lai šī gada ietvaros nodrošinātu plānveida pakalpojuma sniegšanu visiem pacientiem, ārstniecības iestādei ir jāveic pacientu pierakstīšana uz nākamo gadu.

Veicot pacientu pierakstu pakalpojumu saņemšanai nākamajā gadā, ārstniecības iestādēm jāņem vērā konkrētiem pakalpojumiem piešķirtā valsts finansējuma apmērs iepriekšējos gados un citus pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai būtiskus apstākļus (piemēram, personāla resursus).

Vienlaikus plānots veikt līdz šā gada oktobrim sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu analīzi. Tās rezultātā tiks pārskatīti ārstniecības iestāžu noslēgtie līgumi, izvērtējot neapgūto valsts līdzekļu novirzīšanu pakalpojumu pieejamības uzlabošanai atlikušajā gadā. Kopumā ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 2016. gadā no valsts budžeta plānoti vairāk nekā 113 miljoni eiro.

NVD atgādina iedzīvotājiem, ka vienus un tos pašus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz daudzas ārstniecības iestādes. Tās ir ne tikai daudzprofilu slimnīcas, bet arī ambulatori veselības centri, poliklīnikas un ārstu-speciālistu prakses, kurās pakalpojumus var saņemt vēl šogad. Valsts apmaksātas ārstu-speciālistu konsultācijas, izmeklējumus un citus ambulatoros pakalpojumus kopumā sniedz vairāk nekā 350 ārstniecības iestāžu.

Informācija par visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī aptuvenām gaidīšanas rindām pakalpojumu saņemšanai, iedzīvotājiem ir pieejama valsts vietnē www.rindapiearsta.lv. Lai noskaidrotu aktuālo informāciju par pieraksta iespējām un veiktu pierakstu, nepieciešams sazināties ar konkrētās ārstniecības iestādes reģistratūru.


* Līgumu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādes noslēdz kārtējā gada sākumā un līdz ar to ir informētas par visam gadam piešķirtā valsts finansējuma apmēru. Līgums paredz vienmērīgu plānveida pakalpojumu nodrošinājumu visa gada laikā, kā arī prioritāru palīdzības sniegšanu neatliekamos gadījumos.

Pievieno komentāru

Veselība