„Dzīvības koks” veido starpinstitucionālu darba grupu onkoloģijā

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks" aicinājusi Veselības ministriju izveidot starpinstitucionālo darba grupu onkoloģijā.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks" ar mērķi veicināt onkoloģijas jomas attīstību Latvijā aicinājusi Veselības ministriju izveidot starpinstitucionālo darba grupu onkoloģijā.

 

Onkoloģijas joma Latvijā ir vairāku institūciju pārziņā - Veselības ministrijas- diagnostika, ārstēšana, medikamenti; Labklājības ministrijas - tehniskie palīglīdzekļi, psihosociālā rehabilitācija, invaliditāte; Finanšu ministrijas - finanšu līdzekļi, tāpēc jāapvieno spēki, lai veicinātu onkoloģijas attīstību Latvijā. Lai veicinātu nozare attīstību kopumā un, galvenais, Latvijas pacientiem Eiropas cienīgu onkoloģisko aprūpi, ir jāstrādā kopā.

 

„Mēs esam pārliecināti, ka kopējiem spēkiem mums izdosies izveidot Latvijas pacientiem draudzīgu veselības aprūpes sistēmu," norāda biedrības „Dzīvības koks" valdes priekšsēdētāja Gunita Berķe. Starpinstituocionālajā darba grupā tiks aicināti piedalīties pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām onkoloģijā, no lielākajām slimnīcām un profesionālajām biedrībām, ministrijām. Katras jomas pārstāvim ir savs redzējums, sava pieredze un zināšanas, kuras kopā ir spēks.

 

Starpinstituocionālās darba grupas prioritārie jautājumi:

 

* Profilakse;


* Agrīna diagnostika - skrīninga programmu attīstība;


* Inovatīvu ārstēšanas metožu un medikamentu pieejamība;


* Pārrobežu veselības aprūpe un vienlīdzīgas iespējas Eiropā;

* Psihosociālais atbalsts;


* Tehnisko palīglīdzekļu pieejamība;


* Informētības līmeņa paaugstināšana;


* Statistikas datu apkopošana un analīze un cits.

 

93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pievieno komentāru

Veselība