Informācija darba devējiem un kolektīvu vadītājiem par kontaktpersonu ziņošanas kārtību

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atgādina par darba devēju un pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes vadītāju pienākumu* noteikt kontaktpersonas darba vietā vai izglītības iestādē, ja tās bijušas augsta inficēšanās riska kontaktā ar personu, kurai konstatēta Covid-19 infekcija, negaidot SPKC epidemiologa norādījumus.

Vienlaikus SPKC atgādina par nepieciešamību rūpīgi izvērtēt iespēju darbiniekiem strādāt attālināti. 

Par kontaktpersonu tiek atzīta persona, kurai ar Covid-19 inficētā darbinieka vai izglītojamā atrašanās laikā darba vietā vai izglītības iestādē, vai divas dienas pirms viņa saslimšanas (vai divas dienas pirms pozitīva Covid-19 testa veikšanas) bijis augsta inficēšanās riska kontakts ar minēto inficēto personu: 

  • kontakts ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm (t. sk. sumāri diennakts laikā),  

  • fizisks kontakts (piem., sarokošanās, apskāviens), 

  •  neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem (piemēram, uzklepots), 

  • atrašanas kopā slēgtā vidē (piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.) ilgāk par 15 minūtēm (t. sk. sumāri diennakts laikā).


SPKC atgādina arī par darbinieka, kas strādā klātienē, pienākumu, nekavējoties ziņot darba devējam, kā arī izglītojamā (izglītojamā vecāku) pienākumu, nekavējoties ziņot izglītības iestādei,  ja viņam laboratoriski tiek konstatēta Covid-19 infekcija**. 

1. Saņemot no darbinieka vai izglītojamā informāciju par laboratoriski konstatētu Covid-19 infekciju, darba devējs vai izglītības iestādes vadītājs (vai atbildīgais darbinieks) nekavējoties apzina kontaktpersonas, pamatojoties un iepriekš minētajiem kritērijiem, un sagatavo kontaktpersonu sarakstu nosūtīšanai SPKC, konkrētāk:  https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana  

2. Sarakstā norāda personas vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta to SPKC uz e-pasta adresi: kontaktpersona@spkc.gov.lv 

3. Darba devējs vai izglītības iestādes vadītājs (vai atbildīgā persona) informē kontaktpersonas par nepieciešamību  doties mājās un ievērot mājas karantīnas pasākumus.

4. Par karantīnas sākuma datumu ir nosakāma nākošā diena pēc pēdējā kontakta dienas. Piemēram, Covid-19 pozitīvais darbinieks darbā klātienē bija 25.10, tad kontaktpersonai pirmā mājas karantīnas diena ir 26.10. 

5. Atgādinām, ka no 21.10.2021 līdz 12.01.2022 arī vakcinētas un Covid-19 pārslimojošās  kontaktpersonas ievēro mājas karantīnu (nedodas uz darbu, sabiedriskām vietām); 


Kontaktpersonai ir paaugstināts risks saslimt, tādēļ jānovēro veselība 14 dienas (no pēdējās kontakta dienas), t. sk. vismaz divas reizes dienā jāmēra ķermeņa temperatūra: 

  • ja parādās simptomi, nekavējoties jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš lems par turpmāko ārstēšanu; 

  • ja simptomi neparādās, ar negatīvu Covid-19 testu 10. dienā ģimenes ārsts var noslēgt mājas karantīnu; 

  • jāievēro mājas karantīna, uzturoties dzīvesvietā; 

  • mājinieki var turpināt ikdienas gaitas, ja nav slimības simptomu; 

  • jāievēro visi piesardzības pasākumi: mazgāt rokas, lietot pareizi sejas masku, vēdināt telpas, lietot tikai savus traukus un higiēnas piederumus; 

  • ja nepieciešams, ģimenes ārsts var izrakstīt darba nespējas lapu (DNL). 

Plašāka informācija par rekomendācijām darba devējiem SPKC vietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas#darba-devejiem 

Vairāk : https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

Pievieno komentāru

Veselība