Nosaka jau devīto aizliegumu jaunai psihoaktīvai vielai

Rīt, 11.martā, stāsies spēkā devītais Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izdotais pagaidu aizliegums jaunai psihoaktīvai vielai. Vielas, kura tiek aizliegta ar rītdienu, nosaukums ir THJ-2201. Aizliegums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata sintētisko kanabinoīdu THJ-2201.

Vielas THJ-2201 iedarbība var līdzināties kanabiss izraisītai iedarbībai. Minētās vielas un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

Viela THJ-2201 Latvijā nelegālajā apritē parādījusies nesen. 2014.gada janvārī Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde viena augu maisījuma ekspertīzē identificēja THJ-2201 kopā ar citu kanabinoīdu grupai piederošu vielu.

Viela THJ-2201 2013.gada novembrī konstatēta Zviedrijā, bet decembrī – Somijā. Ģenēriskās sistēmas ietvaros viela THJ-2201 2013.gada jūlijā pakļauta kontrolei Ungārijā.

Atbilstoši likuma „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 4.panta trešajai daļai, viela THJ-2201 un to saturošie izstrādājumi fiziskām un juridiskām personām trīs darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas jānodod Valsts policijai.

Ja fiziskā vai juridiskā persona trīs darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nenodod Valsts policijai vielu THJ-2201 vai tās saturošus izstrādājumus, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde vielu THJ-2201 vai tās saturošus izstrādājumus saskaņā ar likuma „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 4.panta ceturto daļu no aprites izņem.

SPKC izdotais pagaidu aizliegums publicēts Latvijas Vēstnesī https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=264860

Pievieno komentāru

Veselība