Nosaka pagaidu aizliegumu jaunai psihoaktīvai vielai 4-hidroksibutirfentanils

1.februārī stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteikts pagaidu aizliegums jaunai bīstamai psihoaktīvai vielai 4-hidroksibutirfentanils un tās saturošiem izstrādājumiem. Pagaidu aizliegums tiek noteikts uz laika periodu līdz 12 mēnešiem un tas attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu vai tās saturošus izstrādājumus.

Viela 4-hidroksibutirfentanils ir fentanila atvasinājums un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Tāpat, izņemot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par vielas 4-hidroksibutirfentanils izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielas ārstnieciskās vērtības vai pielietojums. Agrīnās brīdināšanas sistēmā 2018.gada 29.janvārī saņemts brīdinājuma ziņojums par vielas 4-hidroksibutirfentanils identifikāciju Zviedrijā.

Atgādinām, ka no aizlieguma spēkā stāšanās dienas, vielas 4-hidroksibutirfentanils un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

Par jauno psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu nosaka kriminālatbildību – brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu un policijas kontroli. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods, kas paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

Ieskaitot aizliegumu vielai 4-hidroksibutirfentanils, kopš 2013.gada SPKC būs izdevis aizliegumus 46 jaunām psihoaktīvām vielām, kuras visas ir bīstamas cilvēka dzīvībai un veselībai. Papildu informāciju par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama: http://www.spkc.gov.lv/jaunas-psihoaktivas-vielas/

Pievieno komentāru

Veselība