Plāno samazināt zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju

Šodien, 11.decembrī, valsts sekretāru sanāksmē tālākai apstiprināšanai virzīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas regulē zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju.

"Neskatoties uz to, ka Zāļu cenu valsts aģentūra paātrināti izvērtē lētāku (generic) medikamentu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, tādejādi veicinot cenu samazināšanu citām kompensējamo zāļu sarakstā iekļautām zālēm, un regulāri izvērtē sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču cenas, salīdzinot tās ar citu valstu cenām, vienojas ar ražotājiem un pieņem lēmumus par kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču cenu samazināšanu. 2009.gadā prognozēts 15,8 miljonu latu deficīts zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai," stāsta Veselības ministrijas Komunikācijas departamenta preses centra speciālists Oskars Šneiders.

 

Lai risinātu budžeta līdzekļu deficītu, Veselības ministrija ir uzsākusi sarunas ar zāļu ražotāju asociācijām par iespējamo zāļu cenu samazinājumu 10% apmērā ar 2009.gada 1.janvāri, kā arī rosina noteikt trīs kompensācijas kategorijas (100%, 75% un 50%).

 

"Lai noteiktu skaidrus kritērijus medikamentu kompensācijai, plānots atcelt zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālajiem pacientiem, ja diagnozei netiek paredzēti valsts apmaksāti medikamenti, kā arī, ja zāles nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā," skaidro O.Šneiders.

 

Lai mazinātu kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izmaksas, Veselības ministrija plāno arī noteikt, ka sarakstā iekļaujamo zāļu un medicīnisko ierīču ražotāja cenai vai kompensācijas bāzes cenai jābūt ne augstākai par to trešo zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Noteikumos arī paredzēts precizēt zāļu un medicīnisko ierīču iegādes kompensācijai paredzēto finanšu līdzekļu prognozēšanas un izlietojuma kontroles principus.

Pievieno komentāru

Veselība