Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus izglīto par reproduktīvo veselību

Lai izglītotu profesionālās izglītības iestāžu – arodskolu, tehnikumu u.c. –  pirmā un otrā kursa audzēkņus par jautājumiem, kas saistīti ar seksualitāti un reproduktīvo veselību, biedrība „Papardes zieds” Slimību profilakses un kontroles centra finansēta projekta ietvaros ir uzsākusi izglītojošu pasākumu ciklu Latvijas reģionos.

Izglītojošie pasākumi tiek īstenoti visos Latvijas reģionos – Pierīgā, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē, turklāt katrā reģionā notiks vismaz 7 pasākumi. Veiksmīgi aizvadītas pirmās nodarbības Alsviķos, Balvos un Limbažos, tās guvušas labu audzēkņu un pedagogu novērtējumu.

Projekta ietvaros tiek organizētas 90 minūšu ilgas nodarbības par seksualitāti un reproduktīvo veselību, kurās biedrības Papardes zieds speciālists un vienaudžu izglītotājs – brīvprātīgais vadīs dalībnieku izziņas, izpratnes un attieksmju veidošanās procesu, izmantojot daudzveidīgas, dalībniekus iesaistošas formālās un neformālās izglītības metodes. Tās īpaši piemērotas jauniešu uztveres un izziņas īpatnībām, visas tēmas un metodes ir praksē pārbaudītas, par tām saņemts pozitīvs vērtējums gan no speciālistu, gan dalībnieku, gan audzēkņu pedagogu puses. Katrā izglītības iestādē paredzēto nodarbību tēmas tiek saskaņotas ar katras audzēkņu grupas pedagogiem, iespējams arī izstrādāt nodarbības atbilstoši kādas grupas specifiskajām vajadzībām, kombinējot vairāku tēmu sadaļas.

Nodarbībās liela uzmanība tiek pievērsta atbildībai, liekot jauniešiem aizdomāties par atbildību attiecību veidošanā. Otrs būtisks uzdevums ir veidot jauniešu izpratni par seksualitāti kā par katra cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu. Tiek uzsvērts, ka katrs pats ir atbildīgs par savu seksuālo uzvedību un tās sekām. Pasniedzēju uzdevums ir likt jauniešiem aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis. Tāpat profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi tiek iepazīstināti ar Latvijā pieejamajām kontracepcijas metodēm un tiek informēti par seksuāli transmisīvo infekciju risku.

Pievieno komentāru

Veselība