Rigvir ražotājam ir pienākums atlīdzināt valsts izlietoto finansējumu par četrām neatbilstošajām zāļu sērijām

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka saistībā ar zāļu „Rigvir šķīdums injekcijām” (Rigvir) izplatīšanas aizliegumu atbilstoši Zāļu valsts aģentūras (ZVA) īstenotajā testēšanā konstatētajām neatbilstībām un svītrošanu no valsts Kompensējamo zāļu saraksta, NVD ir vērsies pie Rigvir zāļu reģistrācijas apliecības turētāja SIA “Latima”, norādot, ka tā pienākums ir  atlīdzināt nekvalitatīvo zāļu kompensēšanai izlietoto valsts finansējumu.  

Ņemot vērā, ka ZVA pierādītas neatbilstības konstatēja četrās Rigvir zāļu sērijās, atmaksa valsts budžetā ir jāveic par minēto sēriju zālēm, kuru iegādes izdevumi kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Vienlaikus NVD veic precizējošus aprēķinus attiecībā uz izlietotajiem līdzekļiem neatbilstošo Rigvir zāļu sēriju apmaksā. Līdz šim medikaments tika kompensēts pacientiem ar ļaundabīgas ādas melanomas diagnozi.

ZVA iepriekš jau informēja, ka 2019. gada 29. martā saņēma Lielbritānijas oficiālās zāļu kvalitātes kontroles laboratorijas zāļu paraugu rutīnas testēšanas ietvaros veiktās zāļu Rigvir paraugu pārbaudes rezultātus. Saņemtie rezultāti liecina, ka Rigvir sastāvā ir mazāks vīrusa daudzums nekā apstiprināts, šīs zāles reģistrējot.

Ņemot vērā testēšanā konstatētās neatbilstības, Veselības inspekcija sadarbībā ar ZVA pieņēma lēmumu apturēt Rigvir izplatīšanu līdz neatbilstības cēloņa noskaidrošanai un novēršanai, savukārt NVD svītroja zāles no valsts Kompensējamo zāļu saraksta.

Pievieno komentāru

Veselība