Stājas spēkā pacientu līdzmaksājums par 100 % kompensējamo zāļu receptēm

Veselības norēķinu centrs atgādina, ka 2011.gada 1.aprīlī spēkā stāsies grozījumi kompensējamo medikamentu apmaksas kārtībā, paredzot pacientu līdzmaksājumu 50 santīmu apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti.

Saņemot kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, pacientam aptiekā, kura ir līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru, būs jāmaksā noteiktais līdzmaksājums par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti. Atgādinām, ka uz vienas īpašās receptes veidlapas atļauts izrakstīt vienas zāles vai medicīnisko ierīci ārstēšanas kursam līdz trim mēnešiem. Īpašās receptes derīguma termiņš ir 30 dienas.  

Vienlaikus norādām, ka grozījumi kompensējamo medikamentu apmaksas kārtībā paredz šādus izņēmumus, kuru gadījumā aptieka iepriekšminēto līdzmaksājumu 50 santīmu apmērā neiekasēs:

 

* no trūcīgajiem pacientiem, kuru statusu apliecina sociālo dienestu izsniegta izziņa, un no pacientiem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī;


* par receptēm, kas izrakstītas bērniem līdz 18 gadu vecumam;


* par zālēm vai medicīniskajām ierīcēm, kuru aptiekas cena vienam iepakojumam nepārsniedz 3,00 latus.

 

Lai trūcīgie pacienti un pacienti, kuru ienākumi nepārsniedz 120 latus mēnesī, aptiekā varētu saņemt zāles vai medicīniskās ierīces, nemaksājot 50 santīmu līdzmaksājumu, ir jāsaņem pašvaldībā, kuras teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglojumiem.

 

Iegādājoties kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces, sociālo dienestu izsniegta izziņa būs jāuzrāda aptiekā.

 

Pacienta 50 santīmu līdzmaksājums par katru recepti netiks attiecināts arī uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm, ja iegādes izdevumus kompensē individuālajiem pacientiem. Atgādinām, ka iegādes izdevumus kompensē individuālajiem pacientiem, ja pacientam noteiktā diagnoze nav iekļauta kompensējamo slimību sarakstā, bet attiecīgās slimības ārstēšanā bez konkrēto zāļu lietošanas nav iespējams uzturēt pacienta dzīvības funkcijas vai pacientam noteiktā diagnoze ir iekļauta slimību sarakstā, bet dzīvības funkciju uzturēšanai nav piemērotas nevienas no kompensējamām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kas iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.

 

Jau ziņots, ka no finanšu līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju, trūcīgām personām un personām, kuru ienākumi uz katru personas ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latu mēnesī, pilnībā tiek kompensētas pacientu iemaksas, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, un izdevumi par kompensējamajām zālēm (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamās zāles līdzvērtīgu zāļu grupā).

Pievieno komentāru

Veselība