Abonē "Dzirksteli" un laimē!

SIA “Reģionu Mediji”

2020.gada abonēšanas akcijas

Abonē laikrakstu “Dzirkstele” 2020.gadam un laimē”

loterijas

NOTEIKUMI


 1. Loterijas organizators:

  1. SIA „Reģionu Mediji“, reģistrācijas Nr.: 50103305231, juridiskā adrese: Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045.


 1. Loterijas norises teritorija:

  1. Gulbene un Gulbenes novads.


 1. Loterijas norises sākuma un beigu datums:

  1. Loterijas norises sākums: 2019. gada 31. oktobra.

  2. Loterijas norises beigas: 2020. gada 24. janvāris.


 1. Loterijas laimestu fonds: Loterijas laimestu fonds:


Laimestu nosaukums

Sadalījums pa laimestu grupām

Skaits

1 laimesta vērtība, EUR (ar PVN)

Kopējā laimesta vērtība, EUR (ar PVN)

4.1.

SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne” dāvanu karte (6 mēnešu derīguma termiņš)

abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

1

150,00

150,00

4.2.

SIA “Remiro travel” Ceļojums 2020.g. 3 dāvanu kartes

abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

3

30,00

90,00

4.3.

SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla “Leģendas” abonements 3 (trīs) mēnešiem

abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

10

8,94

89,40

4.4.

SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla “Veselība” abonements 3 (trīs) mēnešiem

abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

10

8,37

83,70

4.5.

SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli” žurnāla “Citādā Pasaule” abonements 3 (trīs) mēnešiem

abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

10

8,85

88,50

4.6.

SIA”TAVAI UN MANAI VESELĪBAI” dāvanu karte

abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi

3

25,00

75,00


Laimestu fonda kopējā vērtība

37


576,60

 1. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt:

  1. Kopīgajā laimestu fondā ir 37 laimesti.

  2. Laimesta ieguvējam tiek piešķirts viens no 37 laimestiem.

  3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt laimestu (Aptuvenās izredzes laimēt - balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu) – 37 : 1645.


 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

  1. Lai piedalītos loterijā, abonents abonē laikrakstu "Dzirkstele" 2020. gadam vismaz uz 1 (vienu) mēnesi.

  2. Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401, kā arī internetā vai jebkurā VAS „Latvijas Pasts“ nodaļā.

  3. Lai piedalītos loterijā, abonentam jāizpilda abi 6.1. un 6.2. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad abonents izlozē nepiedalās.


 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

  1. Abonenta izdevumi, abonējot laikrakstu “Dzirkstele” par noteiktu periodu.

  2. Papildu izmaksu loterijas dalībniekiem nav.


 1. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:

  1. Abonents abonē laikrakstu "Dzirkstele" 2020. gadam līdz 2019. gada 28. decembrim.

  2. Pēdējais abonementa rēķina apmaksas datums ir 2020. gada 10. janvāris.


 1. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

  1. Pēc 2020. gada 15. janvāra SIA „Reģionu Mediji” Klientu serviss apkopo un pārbauda datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.

  2. Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 6.3. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota Microsoft Office Excel failā.

  3. Laimesti tiks izlozēti laikraksta "Dzirkstele" redakcijā (Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401) 2020. gada 23. janvārī. plkst. 12.00.


 1. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

  1. Loterijā laimējušo vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā „Dzirkstele“ un portālā www.dzirkstele.lv 2020. gada 24. janvārī.


 1. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem:

  1. Laimestus varēs saņemt laikraksta "Dzirkstele" redakcijā: Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401, līdz 2020. gada 07. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

  2. Saņemot laimestu, laimējušām personām papildu izmaksu nav.

  3. Laimējušām personām SIA “Reģionu Mediji“ izsniegs katram pa vienam laimestam, kas aprakstīti 4. punktā. 1. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:

  1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas tikai rakstiski, norādot pretenzijas iemeslus, pamatojot tos un pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas pierāda pretenziju.

  2. Pretenzijas iesniedzamas personīgi redakcijā: Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401, vai nosūtāmas pa pastu: SIA „Reģionu Mediji“, Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045.

  3. Pretenzijas var iesniegt loterijas laikā un vēl 1 (vienu) darba dienu pēc loterijas laimesta izsludināšanas datuma.

  4. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sniegtas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenziju saņemšanas.


 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Reģionu Mediji” darbinieki, kā arī juridiskas personas.

  2. Ja tiek konstatēts, ka laimējusī persona ir SIA “Reģionu Mediji” darbinieks vai juridiska persona, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiek uzskatīti par nederīgiem. Šādā gadījumā laimīgā persona tiks izlozēta no jauna.


 1. Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta "Dzirkstele" redakcijā un portālā www.dzirkstele.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas