Aicina pieteikties darba devējus

Darba devēji tiek aicināti izmantot iespēju apmācīt darbavietā nepieciešamos darbiniekus. Nodarbinot bezdarbnieku ieguvējs ir ne tikai viņš, jo saņem ikmēneša mācību pabalstu 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, bet arī darba devējs. Viņš saņem dotāciju 50 procentu (līdz šim tie bija 100 procenti) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Šogad aģentūras Gulbenes filiālei ir ieplānots iesaistīt apmācībā pie darba devēja 11 bezdarbniekus, no tiem pieci jau ir iesaistīti apmācībā pie darba devēja. Tiem darba devējiem, kuriem šis aģentūras pasākums ir ieinteresējis, jāvēršas līdz 4.septembrim pulksten 17.00 aģentūras Gulbenes filiālē un jāiesniedz pieteikums.

Praktiskajā apmācībai iesaistīto bezdarbnieku vidū ir arī jaungulbeniete Agnese Pētersone, kura atjauno darba iemaņas un pilnveido profesionālās prasmes grāmatveža - konsultanta amatā Jaungulbenes aptiekā.

 

Aptiekas vadītāja Antra Zunda "Dzirkstelei" stāsta, ka iesaistījusies konkrētajā aģentūras pasākumā, jo tas ir izdevīgs, tāpēc ka bezdarbnieks saņem stipendiju un darba vadītājs - algu no Eiropas Savienības fonda finansējuma. Pēc tam apmācītais bezdarbnieks paliks aptiekā pastāvīgā darbā, jo esošā grāmatvede Ilga Bokaldere, kura viņu apmāca, dosies pensijā.


Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko skaidro, ka pēc praktiskās apmācības darba devējam jāuzņemas saistības pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus.


Nepieciešamo informāciju var saņemt pie inspektores Jolantas Ābeltiņas pa tālruni 64471232 vai 26670310.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas