Aicina pieteikties darbam vēlēšanu komisijās

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone noteikusi novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2018.gada 17.augustam plkst.12.00.

Pieteikumus iesniegt Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 213. vai 219.kabinetā.

Pieteikuma veidlapa Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka iecirkņa komisiju izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas noteikusi, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisku partiju apvienībām, ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa), attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim. Katrs no pieteicējiem katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

Komisijas priekšsēdētāja: Lienīte Reinsone, tālr.64497731, e-pasts: lienite.reinsone@gulbene.lv,

Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr. 64497714, e-pasts: laima.priedeslaipa@gulbene.lv.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 17 vēlēšanu iecirkņi (katrā vēlēšanu iecirkņa komisijā ir septiņas komisijas locekļu vietas):

Nr. p.k. Iecirkņa numurs  Iecirkņa nosaukums  Adrese

1.  445.

  GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS

 OSKARA KALPAKA IELA 60, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401

2.  446.

  BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE

 AVOTU IELA 2, BEĻAVA, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4409

3.  447.

  BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

 BLOMĪTE, OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4410

4.  448.

  DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

 DĀRZA IELA 10, STARI, DAUKSTU PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4417

5.  450.

  DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „PAGASTMĀJA”, DRUVIENA, DRUVIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4426

6.  451.

  GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE

 „PAGASTNAMS”, GALGAUSKA, GALGAUSKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4428

7.  452.

  JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE

 „GULBĪTS”, GULBĪTIS, JAUNGULBENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4420

8.  453.

  LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 RĪGAS IELA 20B, LEJASCIEMS, LEJASCIEMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4412

9.  455.

  LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS

 „PAGASTNAMS 1”, LITENE, LITENE, LITENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4405

10.  456.

  LIZUMA PAGASTMĀJA

 „AKĀCIJAS”, LIZUMS, LIZUMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4425

11.  457.

  LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „JAUNSTUKMAŅI”, LĪGO, LĪGO PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4421

12.  458.

  RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „AUSMAS”, RANKA, RANKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4416

13.  459.

  STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 „VECSTĀMERIENA”, VECSTĀMERIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4406

14.  460.

  KALNIENAS TAUTAS NAMS

 „KALNIENAS KLUBS”, KALNIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4407

15.  461.

  STRADU PAGASTA PĀRVALDE

 BRĪVĪBAS IELA 8, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401

16.  462.

  STĀĶU PAMATSKOLA

„STĀĶI 7”, STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4417

17.  463.

  TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 „BIEDRĪBAS NAMS”, TIRZA, TIRZAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4424

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas