Aizstāv poligona ceļu 1

Pašvaldības zemes ceļa posmam Sopuļi-Monta-Jaunsilenieti, kas stiepjas 2,46 kilometru garumā, piešķirama nevis D, bet C kategorija, kas paredz biežākus uzturēšanas darbus gan ziemā, gan vasarā. Par to 16.aprīlī novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē iestājās deputāts Gunārs Ciglis no Litenes.


Viņš atgādināja, ka minētais ir reģionālā sadzīves atkritumu poligona pievedceļš, kas diendienā tiek intensīvi izmantots.


Gulbenes novada dome 2012.gada 25.oktobrī nolēma poligona apsaimniekotājfirmai (toreiz SIA "Alba 5", tagad SIA “AP Kaudzītes”) uz 10 gadiem iznomāt ne tikai šo ceļa posmu, bet vēl arī 0,582 kilometrus garo ceļa Litene-Lešķi-Sopuļi posmu, kā arī 1,60 kilometrus garo ceļa Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki posmu. Toreiz bija doma, ka poligona apsaimniekotājs rekonstruēs šos trīs grants seguma ceļa posmus, kas ir poligona pievadceļi.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

bbb

ceļi ir jārekonstruē, paldies deputātam Gunāram Ciglim!

pirms 6 gadiem, 2014.04.24 08:32

Vietējās ziņas