Ak, pandēmijas pavasar’!

Katrs šo pandēmijas laiku uztver atšķirīgi - vieni ar izpratni un satraukumu, citi ar vienaldzību, bet vēl citi ar nihilismu un bravūru (kas gan gandrīz vienmēr uzreiz pārvēršas raudulībā, kad nelaime skar šos indivīdus). Uz senioriem šī jaunā kaite var atstāt vislielāko iespaidu, pat ļoti negatīvā izpausmē, līdz ar ko priecē, ka seniori pret to attiecas ar vislielāko piesardzību, pieņemot visus ierobežojumus ar patiesu izpratni. Un tam ir arī rezultāts, salīdzinot COVID-19 sekas mūsu valstī un citur pasaulē, pat tepat kaimiņos. Bet Gulbenes novads ir starp tiem izcilajiem, kas izturējuši pagaidām visus pārbaudījumus bez jebkādiem pat cilvēku darbaspēju zaudējumiem.
Tā kā senioru aktivitātes šis pandēmijas periods ietekmēja vistiešāk, tad faktiski tika apturēta jebkāda pensionāru biedrību darbība, jo reti kuram pensionāram ir iespējas veikt pilnā apmērā attālinātu saziņu, ja jau pat deputātiem tas sagādāja lielas grūtības. Tāpēc,  izskanot pirmajiem atvieglojumiem, Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valde sanāca uz slēgto valdes sēdi, lai apspriestu situāciju un izvērtētu darbības agrākā plāna izpildes iespējas.
Pirmais secinājums bija tāds, ka esošajās telpās 2 kvadrātmetrus brīvās vides katram klātesošajam  varam nodrošināt ne vairāk kā 10 cilvēkiem, līdz ar ko jau pierasto atklāto valdes sēžu norise pie esošajiem nosacījumiem ne teorētiski, ne arī praktiski nav iespējama. Šī iemesla dēļ nav iespējama arī drāmas kopas “Lāde” mēģinājumu atjaunošana.
Otrais secinājums, ka būtiskākais ir laika periods līdz 9.jūnijam, kurā cilvēku uzvedība parādīs, kādi atvieglojumi (vai arī ierobežojumu pastiprināšana) būs leģitīmi iespējami, un tikai pēc nākamā valdības lēmuma šajā jomā būs reāli iespējams lemt, ko mēs varēsim atļauties.
Tādēļ nākamā valdes sēde (pagaidām, iepriekš minēto apstākļu dēļ, arī slēgtā) tad arī ir paredzēta jau 9.jūnijā, bet jebkurā gadījumā jūnijā notiks atklāts pasākums (lielāks vai mazāks), kas būs galvenokārt veltīts mūsu “apaļajiem” jubilāriem. Šim gadījumam, lai garantētu visu prasību izpildi, varētu būt izmantots mauriņš blakus bijušās Bērzu skolas ēkai, kurā attiecīgā attālumā tiktu izvietoti krēsli, jo to skaits ir pietiekams.
Skaidrs ir arī tas, ka jūnijā nevarēs notikt plānotā atklātā izbraukuma valdes sēde, kuru daudzi seniori tiešām gaidīja, bet nav izslēgts, ka tā var būt vēlāk, jo pie esošajiem apstākļiem vasaras pārtraukums biedrības valdes darbā, kas iepriekšējos gados bija veltīts aktīvām ekskursijām, ciemos braukšanai pie tuvākiem un tālākiem domubiedriem, darbiem dārziņos, netiek plānots. Ņemot vērā arī senioru atrašanos īpašajā riska grupā, valde uzskata, ka šogad ar aktivitātēm, kas saistītas ar ciemošanos pie kaimiņiem, it sevišķi tā patālāk no mūsu valsts robežām, ir jāiepauzē. Par iepriekš plānotajiem pieredzes iegūšanas braucieniem mūsu valsts iekšienē, protams, noteikti tikai citos termiņos, varēs lemt tikai pēc valdības un Saeimas tālākiem lēmumiem. Par to noteikti informēsim, arī biedrības vadības telefona numuri ir palikuši iepriekšējie, un tie nekad nevienam nav atslēgti, ja ir vēlēšanās iegūt kādu informāciju.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas