Algas nodokļa grāmatiņa - tikai elektroniski

Ar 1.jūniju visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā formā. Gan pašam cilvēkam, gan tā darba devējam tā ir pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas vairs nav derīgas un izmantojamas.


Cilvēkiem, kuriem līdz 1.jūnijam jau bija izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tika aizstāta ar elektronisko algas nodokļa grāmatiņu, un pašam cilvēkam nekādas darbības nebija jāveic. Savukārt cilvēkam (arī nepilngadīgam), kuram ir nepieciešama grāmatiņa un līdz 1.jūnijam viņam tā nebija izsniegta papīra formā, jāiesniedz iesniegums ieņēmumu dienestā, lai tiktu izveidota elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Iesniegumu dienestā var iesniegt elektroniski, izmantojot EDS, kā arī papīra dokumenta formā klientu apkalpošanas centrā.


Jāpiebilst, ka ar 1.jūniju par EDS lietotāju var kļūt, ne tikai ieņēmumu dienestā saņemot EDS lietotāja vārdu un paroli, bet arī izmantojot portāla “www.latvija.lv” piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai elektroniskā paraksta viedkarti (e-parakstu).


Līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu cilvēkiem ir gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas pašiem veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā, taču jāatceras, ka, veicot kļūdainas (vai nepārdomātas) darbības elektroniskajā grāmatiņā, visbiežāk kļūdu vairs nav iespējams novērst un personai ir jāvēršas ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā vai iesniegums jānosūta dienestam. Ja cilvēkam ir vairākas darbavietas, grāmatiņā obligāti ir jāveic atzīme par konkrēto darba devēju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta (kur cilvēkam piemēros neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus). Dienestā laikraksts noskaidroja, ka datus par invaliditāti vai apgādājamajiem cilvēki iesniedz apzinīgi, jo saprot, ka tādējādi saņems nodokļu atvieglojumus.


Darba devējam būs pieejama informācija par saviem darbiniekiem aktuāli piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem.


Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama dienesta mājaslapā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā dienests aicina ikvienu zvanīt uz informatīvo tālruni 1898 (ar 3.jūliju – 67120000) vai arī vērsties ikvienā dienesta klientu apkalpošanas centrā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas