Alkohola ražotājiem atļaujas izsniegs izpilddirektors

Pēc gandrīz desmit minūšu ilgas diskusijas Gulbenes novada domes deputāti 24.februāra domes sēdē ar nelielām izmaiņām apstiprināja pašvaldības saistošo noteikumus "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai". Nolēma alkohola ražotājiem atļauju izsniegšanu uzticēt Gulbenes novada domes izpilddirektoram Mārim Daniekam. Viņam lēmums saistībā ar katru iesniegumu būs jāpieņem 30 dienu laikā.

Pašvaldībā divi komersanti no Jaungulbenes un Rankas jau interesējušies par iespēju saņemt atļauju alkohola ražošanai.  

Domes sēdē tika vēlreiz uzsvērts, ka pretendēt uz alkohola ražošanas atļauju var tikai komersanti, ko nosaka likums par alkoholisko dzērienu apriti. Normatīvie akti paredz, ka mazais ražotājs gadā var sagatavot pārdošanai līdz 15 000 litru vīna vai raudzēta dzēriena. Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos, degvīnu ieskaitot, nedrīkst pārsniegt 100 litrus gadā.

 

Deputāti noraidīja Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītāja Osvalda Lucāna ieteikumus, kas paredzēja ražotājiem prasīt detalizēti aprakstīt alkohola ražošanas procesu, sanitāro normu ievērošanu. Deputāts Normunds Audzišs pauda, ka prasības izvirzīt var, bet kurš nodrošinās to kontroli un kurš būs tik kompetents, lai kontrolētu. Novada domes Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja Vita Kravale bilda, ka sanitāro normu ievērošana, ražošanas izejvielu izcelsme ir joma, ko uzrauga konkrētas valsts iestādes.

 

O.Lucāns skaidroja, ka viņa vēlme bija ražotājiem likt apliecināt pašvaldībai, ka viņi izprot alkohola ražošanas procesu, tostarp nepieciešamību nodrošināt ventilāciju.

 

"Tā tas ir pieņemts Eiropas standartos," viņš uzsvēra. V.Kravale iebilda, ka ražošanas procesa apraksts varētu būt komercnoslēpums.

 

Deputāti vēlreiz pārrunāja, vai jāliedz alkohola ražošana dzīvokļos, un vienojās, ka tas ir nepieciešams.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas