Anonīmi sūdzēties nav jēgas

Pašvaldībā ar iedzīvotājiem labprāt komunicē arī elektroniski
Šogad spēkā stājušies dokumentu aprites jaunie noteikumi Gulbenes novada domē un tās iestādēs paredz, ka visa korespondence, tostarp anonīmi sūtījumi, ir jāreģistrē. Tomēr anonīmiem iesniegumiem nav jēgas. "Nezinām taču, kam sniegt atbildi," "Dzirkstelei" uzsver Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa.

Pašvaldībā anonīmie iesniegumi nenonāk papīrgrozā, bet tiek nodoti izvērtēšanai domes priekšsēdētājai un glabāti atsevišķi. Aploksne, kurā saņemta korespondence, tiem pievienota dokumentam tādā gadījumā, ja tikai pēc aploksnes var noteikt iesniedzēja adresi un dokumenta nosūtīšanas datumu.  

Vislabāk iesniegumu rakstīt ar roku

Mutvārdu sūdzību, kamēr tā nav noformēta rakstiski, faktiski var neņemt vērā. Taču pašvaldības darbinieki ir gatavi iedzīvotājam palīdzēt mutvārdu iesniegumu noformēt rakstiski. Tas var notikt gan novada domē, gan pašvaldības pārvaldēs. Persona šo iesniegumu paraksta. Tādējādi iesniegums iegūst juridiska dokumenta statusu un uz to tiks reaģēts. Likums paredz, ka pašvaldībai atbilde uz iesniegumu obligāti jāsniedz mēneša laikā. Uz vēstuli, kuru parakstījuši vairāki iedzīvotāji, atbildi var sniegt arī vienai personai, kura pirmā parakstījusi sūtījumu.

 

Joprojām pavisam noteikti juridisks spēks bija, ir un būs iesniegumam, ko persona rakstījusi ar roku un, protams, arī parakstījusi. "Iesniegumu var ienest pašvaldībā, sūtīt pa pastu vēstulē, iesniegt pilsētas vai pagasta pārvaldē," saka S.Daudziņa.

 

Viņa stāsta, ka pašvaldībā darbojas vienota lietvedības elektroniskā sistēma. "Ja dokuments tiek iesniegts, piemēram, pagasta pārvaldē, taču to nepieciešamas nodot tālāk novada domē, tas elektroniski nonāk pie mums," skaidro domes priekšsēdētāja.

 

Vai vajag elektronisko parakstu?

Iedzīvotāji, pēc S.Daudziņas domām, izmanto visas ērtākās iespējas, lai pēc iespējas ātrāk sazinātos ar novada domi. Piemēram, daudzi izmanto iespēju savus jautājumus ierakstīt pašvaldības interneta mājas lapā.

 

"Iedzīvotāji tur jautā dažādi, arī tad, ja tas skar personiski. Uzraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī savu tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Tad sazināmies un jautājumu risinām. Šādi bijuši uzdoti jautājumi par ceļu tīrīšanu ziemā, par dažādiem projektiem," stāsta domes priekšsēdētāja. Viņa uzskata, ka reizēm iedzīvotājiem, iespējams, šādi komunicēt ir ērtāk, nevis nākt uz pieņemšanu novada domē.

 

Dokumentu aprites noteikumos Gulbenes novada pašvaldībā teikts, ka sūtījums pa faksu un e-pasta vēstules bez elektroniskā paraksta domē neuzskata par juridiski korektiem sūtījumiem. Elektroniskā veidā saņemtie iesniegumi ir pielīdzināmi dokumentiem vienīgi tad, ja tiem ir elektronisks paraksts. Ja šāda paraksta nav, sūtījums tiek uzskatīts par informatīvu materiālu. Tomēr arī šāds iesniegums domē tiek reģistrēts. Pašvaldības vadība izlemj par tā turpmāko virzību. Iesniedzējam sniedz elektronisku atbildi par pieņemto lēmumu.

 

Tomēr S.Daudziņa uzsver, ka tas vairāk attiecas uz domes komunikāciju ar juridiskajām personām.

 

"Iedzīvotājiem savus e-pasta sūtījumus nav obligāti elektroniski jāparaksta. Ja vēstule ir elektroniski rakstīta un apakšā ir vārds un uzvārds - tā nav anonīma, bet parakstīta vēstule," viņa saka.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas