Apstiprina naudu pulciņiem

Izņēmums: Gulbīša vidusskolā skolotāji pulciņus vadīs par brīvu
Gulbenes novada domes sēdē 10.septembrī apstiprināja novada interešu izglītības programmu un profesionālās ievirzes sporta programmu īstenošanai. Interešu izglītībai viena mēneša finansējums kopā ar darba devēja sociālo nodokli - 5158 lati.

Interešu izglītības daudzveidība

Visvairāk interešu izglītības programmu tiek īstenots Gulbenes 2.vidusskolā. Skolēni varēs dziedāt korī (viena mēneša finansējums kopā ar darba devēja sociālo nodokli tam paredzēts 152 lati), dejot tautiskās dejas (mēneša finansējums - 87 lati), darboties jauno korespondentu skolā (finansējums - 32 lati), dziedāt vokālajā ansamblī (finansējums 88 lati), darboties rokdarbu pulciņā (paredzēts speciālajai klasei), vides pulciņā un dramatiskajā pulciņā (katram paredzētais finansējums mēnesī ir 32 lati).
Arī Lejasciema vidusskolas bērni varēs dziedāt korī (viena mēneša finansējums -152 lati), dejot tautisko deju pulciņā (finansējums - 32 lati), dziedāt sākumskolas vokālajā ansamblī (finansējums - 45 lati), apmeklēt pūtēju orķestri (finansējums - 88 lati), vizuālās mākslas pulciņu un sporta tūrismu (katram finansējums - 60 lati).


Stāķu pamatskolā ir kora grupa un vokālais ansamblis (finansējums - 60 lati), popgrupa (finansējums - 45 lati), tautiskās dejas (finansējums - 88 lati), mākslas pulciņš (finansējums - 45 lati), teātra un leļļu pulciņš (finansējums katram 32 lati mēnesī).


Bērzu pamatskolas skolēni tāpat kā citās skolās arī var dziedāt korī (finansējums mēnesī - 60 lati), darboties teātra pulciņā (finansējums - 60 lati), vizuālās mākslas pulciņā un mājturības pulciņā "Rokdarbiņš" (finansējums - 60 lati), dziedāt vokālajā ansamblī (finansējums) - 88 lati) un dejot tautiskās dejas (finansējums- 60 lati).

 

Gandrīz visās skolās - dziedās un dejos

Gulbenes vidusskolas audzēkņi arī var dziedāt korī ( finansējums - 120 lati), popgrupā "Fonika" (finansējums - 45 lati), dejot tautiskās dejas (finansējums - 196 lati), kā arī darboties teātra pulciņā (finansējums - 32 lati).


Arī Druvienas pamatskolā notiek kora nodarbības (finansējums - 88 lati), tautiskās dejas (finansējums- 45 lati), popgrupa (finansējums - 45 lati), kokapstrādes, folkloras un teātra pulciņš (finansējums - 88 lati).

 

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā skolēni var dziedāt korī "Silver", kā arī kora studijā - ansamblī "Spārni" (finansējums - 165 lati), dejot deju kolektīvā "Rūsiņš" (finansējums - 165 lati), darboties diskusiju klubā "Kas? Kur? Kad?" un Eiropas klubā "Swan" (finansējums - 88 lati).

 

Lizuma vidusskolā skolēni var dziedāt korī (finansējums - 241 lats), darboties dramatiskajā pulciņā (finansējums - 92 lati) un vizuālās mākslas pulciņā (finansējums - 32 lati). Rankas pamatskolā ir vokālais ansamblis (finansējums - 60 lati), lietišķās mākslas pulciņš un folkloras kopa "Dzīpariņi" (katrai finansējums - 32 lati). Tirzas pamatskolā darbojas koris, tautiskās dejas un lietišķās mākslas pulciņš (finansējums attiecīgi - 152, 60, 45 lati).


Pa divām interešu programmām tiek īstenots Ozolkalna pamatskolā. Tie ir "Jaunie velosipēdisti" (finansējums - 45 lati) un "Jaunie talanti" (finansējums 32 lati). Savukārt Stāmerienas pamatskolā bērni var dejot tautiskās dejas (finansējums - 165 lati), kā arī darboties lietišķās un vizuālās mākslas pulciņā (finansējums - 60 lati).


Daukstu, Galgauskas un Litenes pamatskolā tiek finansēta viena interešu izglītības programma. Daukstu pamatskolā tās ir tautiskās dejas (finansējums - 32 lati), Galgauskas pamatskolā - lietišķās mākslas pulciņš (32 lati) un Litenes pamatskolā - tautiskās dejas (finansējums - 165 lati).

Sporta skolai sporta programmu īstenošanai mēnesī paredzētais finansējums ir 1281 lati.

 

Spēlēs dambreti un audīs

 

Savukārt Gulbīša vidusskolā un tās filiālē Siltāju pamatskolā interešu izglītības mērķdotāciju sadale nav paredzēta. Gulbīša vidusskolas direktors Jānis Ļoļāns "Dzirkstelei" skaidro: "Tas, ka skola nav iesniegusi interešu izglītības programmas novada domē un līdz ar to nav saņēmušas attiecīgi finansējumu, nenozīmē, ka pulciņu skolā nebūs. Lai arī nauda pulciņiem ir iedalīta un apstiprināta, es nezinu, kur to ņems, tāpēc mēs nolēmām, ka Gulbīša skolā pulciņi būs, bet skolotāji tos vadīs, nesaņemot atlīdzību. Piemēram, es pats nodarbināšu bērnus ar dambretes spēli, ir skolotāji, kuri mācīs gan dejot, gan aust, paredzēts, ka darbosies arī daiļlasītāju pulciņš."

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas