Apstiprina noteikumus par ēku numurzīmju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Gulbenes novadā

“Tik daudzus gadus pēc neatkarības Gulbenē joprojām ir ielu norādes, kas ir pie mājām ar aizkrāsotiem ielu nosaukumiem krievu valodā. Vai tiešām mēs esam tik trūcīgi, ka nevar normāli salikt ielu nosaukumus pilsētā?” ar laikraksts starpniecību vēlas noskaidrot kāda gulbeniete.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane norāda, ka šovasar Gulbenes novada domes sēdē deputāti apstiprināja Gulbenes novada pašvaldības saistošos noteikumus par ēku numurzīmju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Gulbenes novadā. Tie nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem, piemēram, uz lauku viensētām, publiskām, administratīvām, ražošanas ēkām.

G.Kalmane skaidro, ka ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas vai ceļa. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā pārejas periods būs līdz 2024.gada 1.janvārim. Noteikumi attieksies uz visām ēkām Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Izņēmums ir Beļavas, Daukstu, Jaungulbenes, Līgo, Litenes, Rankas, Stradu pagasta administratīvā teritorija, kur tiks saglabāts jau izgatavoto un izvietoto ēku numurzīmju, ielu nosaukumu un virzienu norāžu dizains un izvietošanas kārtība.

Saistošajos noteikumos minēts, ka kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina Gulbenes novada pašvaldības policija. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība – tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods: fiziskām personām – no 20 līdz 50 eiro, juridiskām personām - no 50 līdz 100 eiro.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas