Apstiprināta jauna mežaudzes novērtēšanas kārtība

Zemkopības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi "Mežaudzes novērtēšanas kārtība" paredz, ka turpmāk iesniegumus par mežaudzes novērtēšanu varēs iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem Valsts meža dienests novērtē mežaudzi tad, ja ir izgatavots zemes vienības robežu un zemes vienības situācijas plāns, kā arī, ja šis plāns ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

 

Tāpat Valsts meža dienests novērtē mežaudzi, ja ir veikta meža inventarizācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas