Ar padomu palīdz zemniekiem

Pagastu lauku attīstības speciālistes zemniekiem ir mierinātājas, padomdevējas, ieteicējas un atbalstītājas
Trešo gadu Austrumvidzemes lauku attīstības Gulbenes birojs organizēja konkursu rajona pagastu lauku attīstības speciālistiem. Šoreiz par labākajām speciālistēm tika atzīta Beļavas pagasta lauksaimniecības konsultante Anita Rakstiņa un Galgauskas pagasta lauku konsultante Sarmīte Muižniece.

Atsevišķu atzinības balvu saņēma Jaungulbenes pagasta lauku attīstības speciāliste Aivija Krēsliņa.

 

"Sāp" lauksaimniecības nākotne

"Par izteikto atzinību biju ārkārtīgi pārsteigta, jo vienmēr esmu bijusi pret šādiem vērtēšanas konkursiem. Uzskatu, ka visi lauku attīstības speciālisti godprātīgi dara savu darbu, neatliekot malā nevienu steidzami izpildāmu pienākumu. Nedomāju, ka esmu starp pārējiem kaut kā īpaši izcēlusies," saka A.Rakstiņa.

 

Beļavas pagasts teritoriāli ir liels pagasts, kurā ir daudz zemnieku un naturālo saimniecību, starp tām lielākā daļa nodarbojas ar piena lopkopību.

 

Anita lauksaimniekiem organizē informējošus seminārus un kursus, palīdz strādāt ar projektiem, konsultē par agronomijas jautājumiem, jo pati ir diplomēta agronome. Šobrīd speciāliste iesaistījusies kopējā cīņā par to, lai 15 pagasta zemnieki, kuri līdz šim akciju sabiedrībai "Rīgas piena kombināts" pārdeva apmēram 635 tonnas piena, to varētu darīt arī turpmāk, jo pārstrādes uzņēmums plāno ar februāri slēgt SIA "Zeltaleja" Zeltalejas piena savāktuvi.

 

"Cilvēki ir izmisumā, tāpēc rakstīju protesta vēstuli, ar kuru iepazīstināju pagasta deputātus, lai vismaz morāli atbalstītu piena ražotājus," stāsta A.Rakstiņa.

Speciāliste atzinīgi vērtē pagasta zemnieku atsaucību, piedaloties dažādos semināros, kursos un sanāksmēs, kuros tiek skaidrots Eiropas struktūrfondu atbalsts, grāmatvedības jautājumi un cits.

 

"Man "sāp" mūsu lauku nākotne, tas, ka zemnieku pūles un saražoto produkciju valstij nevajag, tāpēc, cik vien ir manos spēkos, cenšos palīdzēt lauku ļaudīm," piebilst A.Rakstiņa.

 

Šobrīd traucē neziņa

Galgauskas pagasta lauksaimniecības konsultante S.Muižniece vakar ciemos uzņēma visu rajona pagastu lauku attīstības speciālistus. Tā ir pieņemts, ka ikmēneša izbraukuma sanāksmē viņi pulcējas kādā pagastā. Tiekoties daudz tika runāts par to, kā zemniekiem dzīvot turpmāk. Problēma numur viens bija piens.

 

"Atsaucība no pagasta lauksaimniekiem vienmēr ir bijusi laba. Tas liecina, ka cilvēki vēlas uzzināt kaut ko jaunu, paplašināt zināšanas. Šobrīd visvairāk traucē neziņa, kas sagaida rīt, par tālāku perspektīvi vispār nevar runāt. Cilvēki burtiski tiek iznīcināti. Ja jau reiz visiem jātaupa, tad visiem arī bija jānosaka vienāds atalgojums vismaz uz gadu," pukojas Sarmīte.

 

Viņa jūtas gandarīta, ka izdevies pagastā noorganizēt floristikas pulciņu, kas guvis atsaucību.

 

"Tomēr ne viss ir izdevies, proti, vēl vairāk aktivizēt cilvēkus, izvest viņus ārā no mājām, neļaujot ieslīgt depresijā. Tas nav viegli," piebilst speciāliste.

 

Ņem vērā kritērijus

Lauku attīstības Gulbenes biroja speciāliste Vilhelmīne Gargurne stāsta, ka lauku attīstības speciālistu darbs vērtēts pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, cik aktīvi lauksaimnieki apmeklē viņiem organizētos rajona pasākumus, kāda ir lauksaimniecības konsultantes pašiniciatīva un tamlīdzīgi.

 

"Žūrijai summējot visus kritērijus, Sarmīte un Anita bija mazliet pārākas, lai gan labākā lauku attīstības speciālista titulu ir pelnījuši absolūti visi rajona lauksaimniecības konsultanti," saka V.Gargurne.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas