AS „Sadales tīkls”: elektroapgāde Gulbenes novadā kvalitatīvāka un drošāka

Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai uzņēmums AS „Sadales tīkls” 2013.gadā Gulbenes novadā realizējusi 17 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1 miljonu eiro. Par to informē AS "Sadales tīkls" preses sekretāre Ilze Rubene.

"Gulbenes novadā 2013. gadā izbūvētas 7,5 km vidējā sprieguma un aptuveni 29 kilometri zemsprieguma kabeļu līnijas, kā arī izbūvētas 7 jaunas transformatoru apakšstacijas," norāda preses sekretāre.

I.Rubene stāsta, ka vidējā sprieguma kabeļu guldīšanas programmas ietvaros Stāmerienas pagastā virzienā no Kalnienas līdz Gulbenes novada robežai tika veikta vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrolīnijas rekonstrukcija.

„Līdz šim esošā gaisvadu elektrolīnija šķērsoja mežainu, purvainu apvidu, apgrūtinot līnijas ekspluatāciju brīžos, kad stipra vēja ietekmē bija lūzis koks, vai līnijā ieķēries zars, kas izsauca līnijas atslēgšanos. Kabeļlīnijas izbūve trīs kilometru garumā būtiski samazinās elektroenerģijas pārtraukumus Stāmerienas un Kalnienas iedzīvotājiem,” uzsver AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas Gulbenes nodaļas vadītājs Māris Elksnis.

Viņš stāsta, ka elektrotīkla uzlabošanas projekts, gaisvadu līniju pārbūvējot kabeļlīnijā, realizēts arī Stradu pagastā, kā rezultātā desmit klientiem - lauku viensētām, fermai un zāģētavai - turpmāk nodrošinot vēl kvalitatīvāku elektroenerģijas piegādi. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu Gulbenes pilsētā AS "Sadales tīkls" veica elektrotīkla uzlabošanas darbus Dzelzceļa, Ozolu, Ābeļu un Lazdu ielā. Elektrotīkla uzturēšanas darbu ietvaros nomainīti bojātie kabeļu posmi un vecās sadalnes  pret jaunām.

I.Rubene norāda, ka novecojošo elektrolīniju modernizāciju, vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma 0,4kV (kilovolti)  un vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās AS "Sadales tīkls" realizē rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā. 


"2013. gadā kopumā visā Latvijā tika atjaunotas 431 km vidējā sprieguma līnijas, 931 km zemsprieguma līnijas. Elektrolīniju uzturēšanas darbu ietvaros tika nomainīti 33 677 balsti, kā arī rekonstruētas un izbūvētas 577 transformatoru apakšstacijas. Gaisvadu vidējā sprieguma elektrolīnijas pret kabeļlīnijām tika pārbūvētas  162 km garumā," stāsta preses sekretāre.

Šogad AS „Sadales tīkls” visā Latvijā plāno atjaunot 378 km vidējā sprieguma līnijas, 1032 km zemsprieguma līnijas, elektrotīkla uzturēšanas darbu ietvaros nomainīt aptuveni 26 000 balstu, kā arī veikt rekonstrukciju vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros plānots pārbūvēt 203 km vidējā sprieguma līnijas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas