Atbalsta jauniešu aktivitātes

Novada dome informē, ka ir izvērtēti un paziņoti Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursa 2014.gadam iesniegto ideju rezultāti.

Kopumā tika iesniegti 13 pieteikumi, kas atbilda šāgada konkursa tēmām – „zaļais” dzīvesveids un starppaaudžu sadarbība. Konkursa vērtēšanas komisija izskatīja visus pieteikumus un balsojot izvēlējās tos, kuriem tiks piešķirts atbalsts.


Tika nolemts atbalstīt sešas jauniešu iniciatīvas par kopējo summu 1542,39 eiro jeb 1084 lati, kuras tiks realizētas laika posmā līdz 31.martam. Biedrība “Gulces Gēns" plāno organizēt ziemas futbola turnīru, kurš norisināsies biedrības apsaimniekotajā teritorijā Gulbenē, Blaumaņa ielā 46a. Biedrība „KAPO" Kalnienā organizēs atraktīvu ziemas prieku dienu visām paaudzēm. Jauniešu centra „Pulss” ideja ir „zaļas brīvdienas" 6. līdz 9.klašu skolēniem. Druvienas neformālā jauniešu grupa „Solis” vēlas saliedēt dažāda vecuma iedzīvotājus, kopīgi darbojoties un spēlējot spēles. Biedrība „Your Way” īstenos pasākumus ar domu veicināt dažādu materiālu otrreizēju pārstrādi. Savukārt Gulbenes vidusskolas skolēnu līdzpārvalde rīkos dažādu paaudžu talantu šovu.


Papildu finansējumu komisija nolēma piešķirt vēl divām iniciatīvām, tās piedāvājot realizēt, kad būs piemērotāki laika apstākļi pavasarī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas