Atbalsta uzņēmējus

Valmieras biznesa un inovāciju inkubators darbojas arī Gulbenē
Ceturtdien Gulbenē tika atklāta Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora Gulbenes filiāle. Inkubators atbalsta gan uzņēmējdarbības idejām bagātus cilvēkus, gan jaunos komersantus, kuri nav reģistrēti ilgāk par diviem gadiem.

Atklāšanas pasākumā klātesošie iepazinās ar inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem, uzņēmuma inkubēšanas kārtību un nosacījumiem, tāpat ar inkubatorā uzņemtajiem uzņēmumiem un biroja telpām.  

Inkubatora klientiem - atlaides

Inkubatora valdes priekšsēdētājs Pēteris Druķis norāda, ka iepriekšējā sasaukuma pašvaldība Gulbenē atbalstīja šāda inkubatora esamību pilsētā, un pēc nepilna gada ir izdevies šeit atvērt filiāli.
"Dzirkstele" jau rakstīja, ka pietiek ar to, ka cilvēkam ir interesanta ideja, kuru viņš vēlas attīstīt. Inkubators palīdzēs jauniem uzņēmumiem ar biroja telpām, biroja tehniku un citu infrastruktūru, kā, piemēram, rakstīt biznesa plānu. Uzņēmējs var saņemt šos pakalpojumus atbilstoši savām vajadzībām ar ievērojamām atlaidēm, kas atkarīgas no uzņēmuma vecuma. Atlaižu apjoms svārstās no 55 līdz 85 procentiem.

 

"Piemēram, uzņēmējam par kādu pakalpojumu jāmaksā 100 lati. Piemērojot atlaidi 80 procentu apmērā, viņam ir jāmaksā nevis 100 lati, bet tikai 20 lati," skaidro atbildīgā par biznesa inkubatoru Gulbenē Elīna Leimane - Dukse un piebilst, lai kļūtu par inkubatora klientu, ir jāiesniedz pieteikums, ko izskata vērtēšanas komisija un pie labvēlīga lēmuma tiek slēgts līgums, un par tā slēgšanu nekas nav jāmaksā.

 

Sniegs atbalstu interesantām idejām

Biznesa inkubatora projektu vadītāja Ilze Krieviņa stāsta, ka Gulbenes inkubatorā jau ir 4 uzņēmumi. Savukārt E.Leimane - Dukse norāda, ka kopumā piecu gadu laikā Gulbenes inkubatorā ir plānots inkubēt 29 uzņēmumus. Uzņēmums var atrasties inkubatorā līdz 4 gadiem. Ar katru gadu atbalsta intensitāte samazinās, bet inkubatora mērķis ir panākt, lai uzņēmums pats pēc tam būtu spējīgs augt un dzīvot. "Ir arī nosacījums, ka atbalsts vienam uzņēmumam trīs gadu laikā nevar būt lielāks par 200 000 eiro," skaidro E.Leimane - Dukse un piebilst, ka inkubators darbojas ar Eiropas Savienības finansējumu.


Biznesa inkubators sniedz atbalstu interesantām un inovatīvām idejām gandrīz ikvienā nozarē. Īpaši atbalstāmas būs tādas idejas, kas uzņēmējdarbībā paredz izmantot Vidzemes augstskolas veiktos pētniecības rezultātus, ieviest modernas tehnoloģijas un eksportēt savus pakalpojumus vai produktus, kas piedāvā videi draudzīgus ražošanas risinājumus vai piedāvā inovatīvus risinājumus tūrismā. E.Leimane - Dukse norāda, ka netiek atbalstītas tādas lietas kā, piemēram, alkohola un tabakas ražošana, azartspēles, lauksaimniecības produktu ražošana klasiskā lauksaimniecības izpratnē.

 

"Ja ir kaut mazākā nianse klāt pie šīs lauksaimniecības produktu ražošanas, kas vairs nav tīrā lauksaimniecība, tad der. Mums ir svarīgi, lai tiktu radīti jauni produkti," stāsta E.Leimane - Dukse.


Atbildīgā par inkubatoru Gulbenē E.Leimane - Dukse, būs sastopama šeit uz vietas, Ābeļu ielā 8, 3.stāvā, piektdienās vai citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni 20216997.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas