Atbalstīs bezdarbniekus

Lai palīdzētu atgriezties darba tirgū bezdarbniekiem, kuriem ir ļoti grūti atrast darbu, piemēram, invaliditātes, zema izglītības līmeņa dēļ, Nodarbinātības valsts aģentūra kopā ar Eiropas Sociālā fondu uzsāk atbalsta pasākumus.

Aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko "Dzirkstelei" norāda, ka Iveta Bružāne būs tas cilvēks Gulbenē, kurš vadīs šo aktivitāti. Ikdienā viņu var sastapt aģentūras Gulbenes filiāles 10.kabinetā.

 

"Kārtība gan vēl šim pasākumam nav apstiprināta, bet ir plānots, ka o pasākumu jau varēs uzsākt augustā vai septembrī," norāda V.Lituņenko.


Atbalsta pasākumi bezdarbniekiem tiks piedāvāti kopā ar sistemātiskām, savstarpēji saistītām psiholoģiska vai, piemēram, ārstnieciska rakstura konsultācijām un nodarbībām, piemēram, individuālās ārstnieciskās konsultācijas personīgu problēmu risināšanai, karjeras plānošanas konsultācijas, darbam motivējošas un motivāciju stiprinošas grupu nodarbības, bezdarbnieku bērnu vecumā līdz 8 gadiem pieskatīšana, kad vecāki piedalās aģentūras pasākumos un citi.


Aģentūra aicina darba devējus aktīvi piedalīties atbalsta pasākumos. Īstenojot pasākumus bezdarbnieka darba spēju atjaunošanai, uzlabošanai, aģentūra darba devējiem nodrošina no 50 līdz 100 procentiem no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī katra iesaistītā bezdarbnieka darba apmaksai, kā arī aģentūra nodrošina 50 procentus no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī bezdarbnieka darba vadītājam par viena iesaistītā bezdarbnieka apmācību.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas