Atbalstīs meža īpašniekus

Lauku atbalsta dienests no meža īpašniekiem 3.kārtā turpina pieņemt projektu pieteikumus Eiropas savienības atbalstam Lauku attīstības programmas aktivitātē "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās".

"Meža īpašniekiem, kuru mežaudzes ir iznīcinātas meža ugunsgrēku un dabas katastrofu ietekmē, iespējams saņemt finansiālu atbalstu meža atjaunošanai. Atbalsta lielums ir atkarīgs no koku sugas, kura tiek izmantota stādīšanai, sākot no 372 līdz 913 latiem par hektāru. Atbalsts pienākas arī par jaunaudzes kopšanu," informē Meža konsultāciju pakalpojumu centra daļas vadītāja Sarmīte Grundšteine.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas