Atbalsts divus skolu projektus

Gulbenes novada dome piektdien nolēma atbalstīt divu vispārizglītojošo skolu dalību “Comenius Regio” projektu realizēšanā.

Lejasciema vidusskolai projektam atvēlēti 1960 lati no pagasta pārvaldes līdzekļiem. Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Stāvavena “Dzirksteli” informē, ka šis ir skolu patnerības projekts, kas palīdzēs labāk iepazīt kultūru un izglītības sistēmu, sadarbojoties sešu valstu – Bulgārijas, Francijas, Itālijas, Polijas, Lielbritānijas un Latvijas – vispārizglītojošo skolu skolēniem un skolotajiem. Projekta gaitā lejasciemiešiem būs iespēja viesoties pie sadraudzības partneriem ārvalstīs. Projekta noslēguma pasākums ir plānots 2011.gadā Lejasciemā.


Savukārt Gulbenes Valsts ģimnāzijas projekts ir konceptuāli atbalstīts. Domes finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Anna Pružinska deputātiem paskaidroja, ka šeit nav vajadzīgs līdzfiansējums, kaut kopējās izmaksas ir 24 750 eiro. Projekta gaitā divu gadu garumā – šogad un nākošgad – tiks uzlabota skolas materiāli tehniskā bāze.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas