Atbrīvo no domes izpilddirektora amata 14

Gulbenes novada domes sēdē deputāti lēma par Māra Danieka atbrīvošanu no novada domes izpilddirektora amata.

Novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa norādīja, ka ir saņemts M.Danieka iesniegums, kurā viņš ir norādījis punktus Darba likumā, pēc kuriem viņš iesaka atbrīvot viņu no darba ar 30.novembri. "Ir lēmuma projekts atbrīvot viņu pēc darba likuma 100. panta 5.daļas," domes sēdē teica S.Daudziņa.

Viņa "Dzirkstelei" saka, ka šo pantu pats M.Danieks bija norādījis. "Mēs pēc tā arī atbrīvojam. Mēs pilnībā izpildām viņa iesniegumā izteikto lūgumu."


Darba likuma 100.panta 5.daļā ir teikts, ka tikumības un taisnprātības apsvērumu dēļ darbinieks nevar vairs strādāt šo darbu.


S.Daudziņa domes sēde norādīja, ka šis pants arī nosaka, ka ir izmaksājams atlaišanas pabalsts. Tāpat lēmuma projektā ir norādīts - aprēķināt un izmaksāt M.Daniekam kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.


Deputāti arī lēma uz nenoteiktu laiku par novada domes izpilddirektori iecelt Sarmīti Krišāni.
S.Daudziņa atgādināja, ka pirms tam S.Krišāne tika iecelta šajā amatā ar domes lēmumu uz noteiktu laiku. Šis noteiktais laiks bija M.Danieka prombūtne.


S.Krišānei tika noteikta mēneša algas likme, kas ir 90 procentu apmērā no domes priekšsēdētājas algas (pirms nodokļu nomaksas).

Pievieno komentāru

Komentāri 14

Ha

Nu ko mārīti! Uzmeta tevi arī? Nevar takš jēlīšu reputāciju bojāt

pirms 9 gadiem, 2011.11.28 16:44

Lielākie komentētāji ir tieši domes juristi, kuri cepjas, tad jau ir par ko...

pirms 9 gadiem, 2011.11.28 16:06

likums

Pirms izteikties par juristiem, derētu izlasīt likumu!

112.pants. Atlaišanas pabalsts

Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzteicot darba līgumu šā likuma 100.panta piektajā daļā un 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktajos gadījumos, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šādā apmērā:

1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;

2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts piecus līdz 10 gadus;

3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts 10 līdz 20 gadus;

4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.

pirms 9 gadiem, 2011.11.28 10:02

Diāna

Iespējams, domes nolikumā ir paredzēti pabalsti šādos gadījumos. Jāpēta dokumenti domes mājas lapā.

pirms 9 gadiem, 2011.11.27 14:53

Tā ir

Cik man nācies saskarties, tad domes galvenā juriste Kravale ir iedomības un nelaipnības kalngals. Un tādi strādā cilvēku labā???

pirms 9 gadiem, 2011.11.27 08:46

Dome strada pareizie juristi, kas mak un zin ka izdevigak apcakaret uz iedzivotaju nodoklu rekina. Citus tur nenem darba.

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 19:49

Kriks

"S.Daudziņa domes sēde norādīja, ka šis pants arī nosaka, ka ir izmaksājams atlaišanas pabalsts"

Ja darbineiks pats uzsaka darba līgumu- ATLAIŠANAS PABALSTS NAV JĀIZMAKSĀ!!!!!!!!

Kas Jums tur domē par juristiem strādā

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 18:31

konkurss

Kapēc bez konkursa Sarmīti ieceļ par izpilddirektori, jo iepriekš viņa bija tikai izpilddirektora pienākumu izpildītāja un uz to arī tikai kandidēja, dome taisa sūduds

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 14:24

juristam

vai tas nozīmē, ka M.Danieks var domi iesūdzēt tiesā?

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 13:49

jurists

Domē laikam tiešām pastāv savi likumi un tikumi.....

Darba likuma 100.panta 5.daļā ir teikts:
Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot šajā pantā noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu atzīstams katrs tāds apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības.

Šis pants regulē darbinieka tiesības un te darbinieks ir izmantojis savas tiesības pieprasot sevi atbrīvot ātrāk no darba, t.i. nenostrādājot 1 mēnesi, jo viņam ir kāds svarīgs iemesls, kas pamatojams ar tādiem apstākļiem, kas balstās uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem.

Šo pantu darbinieks var izmantot, ja pret viņu ir izrīkojušies pārkāpjot tikumības un taisnprātības robežas, no tā secināms, ka pret M.Danieku ir pārkāptas šīs robežas, tāpēc viņš ir rakstījis šādu iesniegumu.

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 12:25

Piemērs nav tālu jāmeklē, Galgauskas kultūras nama direktors, tika atlaist no darba, nepareizi. Ko tagad dome darīs ja vadītājs uzvarēs tiesu?

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 09:58

Vai visur tiek izmantota likumdošana, vai tikai tur, kur darbinieki to norāda... novadā taču pastāv savi likumi un tikumi...

pirms 9 gadiem, 2011.11.25 21:32

Vietējās ziņas