Atbrīvo no īres maksas daļas

Gulbenes novada dome saņēmusi iesniegumu no kādas personas Stradu npagastā, kura lūdz piešķirt īres maksas samazinājumu, atbrīvojot no īres maksas daļas par summu 321,78 eiro, kas radušies sakarā ar veiktajiem ieguldījumiem pašvaldības dzīvoklī. Dzīvoklī tika mainīti logi.

Novada domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības dzīvokļa īrniecei īres maksas samazinājumu, atbrīvojot no īres maksas daļas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas