Atjaunos meliorācijas sistēmu

Gulbenes novada dome ir izvēlējusies Gulbenes SIA “Ambergold” pakalpojumus meliorācijas sistēmas atjaunošanai posmā no pašvaldības autoceļa Kalniena–Vidiena līdz autoceļam Kalniena–Lūri.

Pavisam šajā publiskajā iepirkumā bija četri pretendenti. SIA “Ambergold” piedāvāja izpildīt pasūtījumu par 30 896,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Līgumsaistības uzņēmumam būs jāizpilda 120 dienu laikā. Šo informāciju publiskojusi novada dome.

Iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka meliorācijas sistēmas kopšana šajā 874 metru posmā paredz apauguma novākšanu, celmu laušanu, grunts rakšanu un izlīdzināšanu, bebru 3 aizsprostu likvidēšanu, veco būvju nojaukšanu, 2 caurteku būvēšanu, vienas kājnieku laipas izveidi, virsūdeņu notecei paredzētu 7 vagu izveidi un nostiprināšanu, iztekas atjaunošanu, labiekārtošanu.
Būvdarbu izpilde tiks līdzfinansēta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzekļiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas