Atkal groza budžetu

Gulbenes pilsētas domes 18.jūnija sēdē deputāti nobalsoja par kārtējām izmaiņām pilsētas šā gada budžetā.

Gulbenes pilsētas domes galvenā speciāliste ekonomiskajos jautājumos Daiga Krēsliņa deputātiem skaidroja, ka izmaiņas budžetā ir saistītas ar to, ka tikai līdz 31.augustam ir skaidri zināms pedagogu algu apmērs. Kā arī izmaiņas ir sasitītas ar Eiropas naudas un valsts investīciju saņemšanu vai kavēšanos, realizējot vairākus projektus Gulbenē.

 

Apstiprināts Gulbenes pilsētas pamatbudžets 5,3 miljonu latu apmērā, tajā skaitā budžeta ieņēmumi no nodokļiem - 2,4 miljoni latu.

 

Pamatbudžets izdevumos apstiprināts 6,1 miljona latu apmērā. No rajona padomes finansēm pilsētas budžetā ieplūdīs vairāk nekā miljons latu, šīs summas lielāko daļu veido valsts budžeta mērķdotācijas sadale. Vairāk nekā miljons latu arī papildinās pilsētas budžetu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.

 

Gulbenes pilsētas speciālajā budžetā ieņēmumos apstiprināti 254 tūkstoši latu, izdevumos mazliet vairāk - 286 tūkstoši latu.

No ziedojumiem Gulbenes budžetu šogad plānots papildinat ar 42 tūkstošiem latu.

 

Aizņēmumu atmaksai šogad pašvaldībā tiks atvēlēti nepieciešamie 156 tūkstoši latu un procentu maksājumos - 147 tūkstoši latu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas