Atrod pierādījumus

Beļaviete nelegālā atkritumu izgāztuvē atrod bērna dienasgrāmatu ar adresi un telefonu
Kārtējo reizi iedzīvotāji ir "pacentušies" atkritumus izgāzt ceļa malā. Beļavas pagasta iedzīvotāja vērsās "Dzirksteles" redakcijā, lai pastāstītu, ka kilometra attālumā no pilsētas Beļavas pagasta teritorijā ir izgāzti gan sadzīves, gan būvniecības atkritumi.

Beļaviete "Dzirkstelei" rāda, ka atkritumos ir atradusi kāda bērna skolas dienasgrāmatu ar adresi un telefonu numuriem un, iespējams, ka tieši šie cilvēki savus atkritumus ir izgāzuši tieši tur.

 

"Nevaru samierināties ar to, ka cilvēki atkritumus šādi izgāž ceļmalās, tāpēc nolēmu atrast kādu pierādījumu, kurš norādītu, kas varētu būt vainīgs."

 

Pašvaldībai jātiek galā ar šo problēmu

"Dzirkstele" sazinājās ar Madonas reģionālās vides pārvaldes Gulbenes daļas vadītāju Inesi Sedlenieci. Viņa skaidro, ka katrā pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kuros ir atrunāts, kādā veidā notiek atkritumu apsaimniekošana pašvaldībā. Uz apsaimniekošanas noteikumu pamata, pašvaldība sauc administratīvo komisiju un, izvērtējot šādus gadījumus, vainīgajam uzliek naudas sodu.


"Šajā konkrētajā gadījumā ir pierādījums. Un tas ir ļoti labi. Pašvaldībai ir jāmeklē rokā vainīgais. Ja gadījumā pašvaldība netiek galā vai arī viņu saistošajos noteikumos nav iestrādāts, ka pašvaldība var sodīt vainīgos, vai arī rodas kādas problēmas, tad pašvaldība var lietu nosūtīt mums - vides pārvaldei, un mēs savukārt varam palīdzēt to atrisināt," saka I.Sedleniece.


Viņa norāda, ka par atkritumu izmešanu tiem neparedzētā vietā fizisku personu var sodīt ar naudas sodu no 50 līdz 500 latiem (soda naudas lielumu piešķir, piemēram, atkarībā no tā, cik daudz atkritumu ir izgāzts) un juridisku - no 100 līdz pat 2000 latu.


I.Sedleniece saka, ja iedzīvotāji redz nelegālu atkritumu izgāztuvi vai, piemēram, mašīnu, kura izgāž atkritumus un piefiksē tās numuru, tad par to ir jāinformē pašvaldība, un pašvaldībai ir jātiek galā ar šo problēmu.

 

"Vainīgie jāmeklē ir arī starp privātajiem, un ja ir pierādījumi - dienasgrāmata, kvītis, rēķini ar adresēm un telefoniem, tad reāli uzreiz var aizbraukt pie šiem cilvēkiem uz mājām un paskatāmies, vai viņiem ir konteiners vai ne un vai ir līgums ar "Albu", vai nav. Šādās reizēs problēmu nav, vainīgo cilvēku soda un uzdod rīkojumu noslēgt līgumu, uzstādīt konteineru un veikt atkritumu apsaimniekošanu," skaidro I.Sedleniece.


"Dzirkstele" sazinājās arī ar Beļavas pagasta padomi un informēja par nelegāli ierīkoto atkritumu izgāztuvi. Laikraksts dienasgrāmatu nodos pašvaldībai. Pagasta padomes darbiniece norādīja, ka šī lieta tiks izskatīta administratīvajā komisijā.

 

Atkritumus var vest uz poligonu

"Dzirkstele" jau informēja, ka cilvēki paši ar savu transportu var vest atkritumus, kas savākti, piemēram, tīrot pagalmu, šķūni, remontējot ēkas uz Malienas reģionālo atkritumu savākšanas un noglabāšanas poligonu. Nevar vest sadzīves atkritumus, piemēram, ēdiena atliekas un tamlīdzīgi. Par atkritumu noglabāšanu poligonā ir jāmaksā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas